:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

Q&A

เงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
พ่อแม่มีประกันสังคมขอใช้สิทธิ์ได้ไหม ต้องมีรายได้ไม่เกินเท่าไหร่


ตอบกระทู้ : เงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
พ่อแม่มีประกันสังคม สามารถขอใช้สิทธิ์ได้ และมีเกณฑ์รายได้ของคนในครอบครัว : เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ตอบกระทู้ : เงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
พ่อแม่มีประกันสังคม สามารถขอใช้สิทธิ์ได้ และมีเกณฑ์รายได้ของคนในครอบครัว : เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีตอบกระทู้

ตอบกระทู้ :

ชื่อ* :
เงื่อนไข
1. กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นจะไม่สามารถบันทึกได้
2. กรุณาใช้คำที่สุภาพและไม่เป็นการหมิ่นประมาท ใส่ร้ายผู้อื่น
3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความไม่เหมาะสมใดๆโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ข้าพเจ้าขอยืนยันที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข