:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

Q&A

สอบถามเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ถ้าลูก เกิดเดือนพฤษภาคม แล้วไปทำเรื่องขอเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนกรกฎาคม จะได้รับเงินย้อนหลังไหมคะ


ตอบกระทู้ : สอบถามเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
การรับเงิน จะนับตั้งแต่วันลงทะเบียน ซึ่งทางส่วนกลางคือ กระทรวงการพัฒนาสังคม ฯ เป็นผู้ดำเนินการตอบกระทู้

ตอบกระทู้ :

ชื่อ* :
เงื่อนไข
1. กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นจะไม่สามารถบันทึกได้
2. กรุณาใช้คำที่สุภาพและไม่เป็นการหมิ่นประมาท ใส่ร้ายผู้อื่น
3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความไม่เหมาะสมใดๆโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ข้าพเจ้าขอยืนยันที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข