:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: ประกาศจำหน่ายวัสดุยายพาหนะและขนส่ง รายการแบตเตอรี่ ยางรถยนต์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ที่เสื่อมสภาพ จำนวน 3 รายการ

วันที่ลงประกาศ: 27 ธ.ค. 2564

รายละเอียด: <p>ประกาศจำหน่ายวัสดุยายพาหนะและขนส่ง รายการแบตเตอรี่ ยางรถยนต์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ที่เสื่อมสภาพ จำนวน 3 รายการ</p>


file