:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: ราคากลางและร่างขอบเขตงานจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า

วันที่ลงประกาศ: 8 เม.ย. 2565

รายละเอียด: ราคากลางและร่างขอบเขตงานจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า


file