:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670
ข้อมูลผู้บริหาร
นางสาววราภรณ์ พรหมสุวรรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
นายนบพิงค์ พรหมวงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
นายสมคิด ไชย์คำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
นางสาวภรพิทักษ์ หนองหิน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง