:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670
ข้อมูลผู้บริหาร
นายนิกร แก้วคำอ้าย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
โทร 0817461637