องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
1,864
เดือนที่แล้ว
2,539
ปีนี้
14,475
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
17,666
ไอพี ของคุณ
34.238.189.171


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

       ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 ได้กำหนดให้มีจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชนจิตอาสา ได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธี ฯ ร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาชน จำนวน 7 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร กลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุข กลุ่มงานขนส่ง กลุ่มงานบริการและส่งกำลังบำรุง กลุ่มงานนิทรรศการและพิธีการ กลุ่มงานโยธา และ กลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยดำเนินการรับสมัคร (จิตอาสาที่มีอยู่เดิม) และจัดกลุ่มงานจิตอาสาเฉพาะกิจเข้าร่วมปฏิบัติในพิธีการต่าง ๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของแต่ละจังหวัด ซึ่งกรมการปกครอง กำหนดช่องทางการสมัคร 2 ช่องทาง ได้แก่ 1. สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักทะเบียนอำเภอ ในวันและเวลาราชการ 
2. สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.khonthai.com และ www.bora.dopa.go.th 
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
**สำหรับประชาชนทั่วไป หรือกลุ่มองค์กรที่มิได้เป็นจิตอาสาเดิม ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว สามารถติดต่อลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ ในวันและเวลาราชการ

  •  

 
17 เมษายน 2562