องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
1,367
เดือนที่แล้ว
1,875
ปีนี้
9,067
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
12,258
ไอพี ของคุณ
54.242.25.198


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2562 ช่วงเข้าวันที่ 14 มิ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมสภา ฯ เพื่อพิจารณา
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
2. พิจารณาเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ

14 มิถุนายน 2562

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา"
ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.904)ได้พัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา" สำหรับเป็นช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาไปสู่ประชาชนในวงกว้าง ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่่อนที่ (Smart Phone และTablet) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android (ทาง App Store และ Play Store พิมพ์ คำว่า ประชาชนจิตอาสา )
10 มิถุนายน 2562

23 พฤษภาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ด้วยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
1. รับสมัครสอบแข่งขันเป็นกลุ่มภาค/เขต จำนวน 10 เขต (เพื่อประโยชน์ในการสมัคร สอบแข่งขัน การขึ้นบัญชี และการบรรจุแต่งตั้ง) ตามตำแหน่งและอัตราที่ว่างของแต่ละกลุ่มภาค/เขต
2.ผู้สมัครสอบแข่งขันเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง และเลือกกลุ่มภาค/เขตที่ประสงค์สมัครสอบแข่งขันได้เพียง 1 กลุ่มภาค/เขต เท่านั้น
3.กำหนดรับสมัครสอบแข่งขันทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2562.com หัวข้อ "สมัครสอบแข่งขัน อปท." ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

16 พฤษภาคม 2562

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เรื่อง 
1.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
2.ชำระหนี้ปิดบัญชี กยศ. ก่อน 31 พฤษภาคมนี้ ลดหย่อน เงินต้นทันที 3% 
3.โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร 
4.สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ แก้หนี้นอกระบบผู้ใช้แรงงาน
5.ตั้งถังก๊าซหุงต้มอย่างไรให้ปลอดภัย

15 พฤษภาคม 2562

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนภายนอกที่มารับบริการของ อบต.เวียง ในห้วงปีงบประมาณ 2562 เข้าระบบ ITAS ผ่าน URL หรือ QR Code เพื่อทำแบบสำรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ อบต.เวียง ปีงบประมาณ 2562 

03 พฤษภาคม 2562

02 พฤษภาคม 2562

26 เมษายน 2562

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน
โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตอนที่ ๑ ความหมายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตอนที่ ๒ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอดีต
ตอนที่ ๓ สามขั้นตอนสำคัญ ใน “วันบรมราชาภิเษก”
ตอนที่ ๔ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตอนที่ ๕ สถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตอนที่ ๖ พระราชพิธีสำคัญใน “วันบรมราชาภิเษก”
 
รับชม คลิกตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
http://www.pr.moi.go.th/coronation2.htm
26 เมษายน 2562

     ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า คณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในจพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร แจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดทำโครงการผลิตสื่อเพื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดให้กับประชาชน ใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1)อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด 2)ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า 3)ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่ และ 4)สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด เพื่อนำไปใช้ดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากภาวะคลอดก่อนกำหนด 

     องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จึงขอเผยแพร่ช่องทางการรับชมสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ทาง www.facebook.com/TMCHNetwork.com  และ www.tmchnetwork.com/ คลอดก่อนกำหนด

25 เมษายน 2562

     ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมการค้าภายใน ในการประชุมเกี่ยวกับมาตรการเร่งรัดการใช้ไบโอดีเซลว่า จากสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในประเทศที่ประสบปัญหาผลผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือในสต็อกสูงกว่าระดับสต็อกปกติที่ควรจะมีไม่เกิน 250,000 ตัน ในขณะที่ตลาดรองรับผลผลิตมีข้อจำกัดด้านการขยายตัวของการบริโภคในครัวเรือน ภาวะดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งประสบปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันตกต่ำ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชามอบกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงาน เร่งขยายตลาดรองรับน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินโดยเพิ่มปริมาณการใช้ในประเทศด้านพลังงาน 

     เพื่อผลักดันการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จึงขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการใช้ไบโอดีเซลบี 20 เพิ่มมากขึ้น

25 เมษายน 2562

ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562

     

22 เมษายน 2562

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

       ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 ได้กำหนดให้มีจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชนจิตอาสา ได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธี ฯ ร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาชน จำนวน 7 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร กลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุข กลุ่มงานขนส่ง กลุ่มงานบริการและส่งกำลังบำรุง กลุ่มงานนิทรรศการและพิธีการ กลุ่มงานโยธา และ กลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยดำเนินการรับสมัคร (จิตอาสาที่มีอยู่เดิม) และจัดกลุ่มงานจิตอาสาเฉพาะกิจเข้าร่วมปฏิบัติในพิธีการต่าง ๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของแต่ละจังหวัด ซึ่งกรมการปกครอง กำหนดช่องทางการสมัคร 2 ช่องทาง ได้แก่ 1. สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักทะเบียนอำเภอ ในวันและเวลาราชการ 
2. สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.khonthai.com และ www.bora.dopa.go.th 
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
**สำหรับประชาชนทั่วไป หรือกลุ่มองค์กรที่มิได้เป็นจิตอาสาเดิม ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว สามารถติดต่อลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ ในวันและเวลาราชการ

  •  
17 เมษายน 2562

สำนักงานสถิติแห่งชาติในฐานะคณะกรรมการดำเนินนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ จัดทำโครงการระบบการจัดทำเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ(โครงการระยะที่1) และรับสมัครเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (Field interviewer : Fi) ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

11 เมษายน 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

     วันที่ 11 -17 เมษายน 2562 บริเวณทางหลวงแผ่นดินสาย 1089 ฝาง–ท่าตอน (หน้าตลาดชุมชนบ้านเสาหิน) หมู่ที่ 14 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

09 เมษายน 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (49 รายการ)