องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,245
เดือนที่แล้ว
2,713
ปีนี้
18,881
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
22,072
ไอพี ของคุณ
3.228.24.192


08 ตุลาคม 2562

01 ตุลาคม 2562

01 ตุลาคม 2562

23 กันยายน 2562

23 กันยายน 2562

- สาธารณสุขและวิธีป้องกันตนเองจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H1N1
- ขนส่ง ระบุเงื่อนไขการใช้ป้ายแดงต้องใช้ควบคู่กับสมุดคู่มือประจำรถ
- จ้างแรงงานต่างด้าวต้องมีใบอนุญาต
- บังคับลูกจ้างทำงานล่วงเวลา มีความผิดปรับ 1 แสน

20 กันยายน 2562

05 กันยายน 2562

26 กรกฎาคม 2562

25 กรกฎาคม 2562

24 กรกฎาคม 2562

23 กรกฎาคม 2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2562 ช่วงเข้าวันที่ 14 มิ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมสภา ฯ เพื่อพิจารณา
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
2. พิจารณาเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ

14 มิถุนายน 2562

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา"
ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.904)ได้พัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา" สำหรับเป็นช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาไปสู่ประชาชนในวงกว้าง ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่่อนที่ (Smart Phone และTablet) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android (ทาง App Store และ Play Store พิมพ์ คำว่า ประชาชนจิตอาสา )
10 มิถุนายน 2562

23 พฤษภาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ด้วยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
1. รับสมัครสอบแข่งขันเป็นกลุ่มภาค/เขต จำนวน 10 เขต (เพื่อประโยชน์ในการสมัคร สอบแข่งขัน การขึ้นบัญชี และการบรรจุแต่งตั้ง) ตามตำแหน่งและอัตราที่ว่างของแต่ละกลุ่มภาค/เขต
2.ผู้สมัครสอบแข่งขันเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง และเลือกกลุ่มภาค/เขตที่ประสงค์สมัครสอบแข่งขันได้เพียง 1 กลุ่มภาค/เขต เท่านั้น
3.กำหนดรับสมัครสอบแข่งขันทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2562.com หัวข้อ "สมัครสอบแข่งขัน อปท." ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

16 พฤษภาคม 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (60 รายการ)