องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

เฟสกองสวัสดิ

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,790
ปีนี้
34,281
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
62,104
ไอพี ของคุณ
100.24.113.182ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
13 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2563,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
12 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2563,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
09 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์การขอใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
30 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
26 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ โคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) ในช่วงเทศกาลลอยกระทง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
16 ตุลาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
06 ตุลาคม 2563

ตารางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
05 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
05 ตุลาคม 2563

กำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่ รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่จะได้รับเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
05 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ ซ่อมแซมพื้นผิวถนน หน้าสภ.ฝาง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
เนื่องจากมีการปรับปรุง ซ่อมแซม พื้นผิวถนน บริเวณหน้า สภ.ฝาง
อาจทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนที่มาทำการติดต่องานกับ อบต.เวียง อาจได้รับความไม่สะดวก ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว
08 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

03 กันยายน 2563

อบต.เวียง เชิญชวนแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง  แยกก่อนทิ้ง ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
24 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.),องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) "ในกรณีที่ดิน ส.ป.ก. ห้ามซื้อขาย และการติดต่อขอรับบริการของ ส.ป.ก. ทุกขั้นตอนไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น" หากพบเห็นกรณีแอบอ้าง หลอกลวง เรียกรับเงิน สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน 1764 หรือ 0-2282-9004 หรือหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ ส.ป.ก. เชียงใหม่ โทร. 0-5332-8470-1

13 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
11 สิงหาคม 2563

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (63 รายการ)