องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิก อบต.หรือนายก อบต. ต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง โปรดระวัง หากรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม แล้วไปสมัครถือเป็นความผิด ต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
88
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
2,981
เดือนที่แล้ว
3,629
ปีนี้
34,241
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
99,826
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ฯลฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

 

- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 

- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 

22 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
22 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1L3uxc0tf9SMZQFhhwNwBiWQc8z0_HVUV?usp=sharing

22 ตุลาคม 2564

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น https://www.ect.go.th/ect_th/more_news.php?cid=37...,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น https://www.ect.go.th/ect_th/more_news.php?cid=37...

19 ตุลาคม 2564

เชิญเข้าร่วมประชุม ชี้แจงตามโครงการ ให้ความรู้เกี่ยวกับ การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
17 ตุลาคม 2564

เชิญเข้าร่วมประชุม ชี้แจงตามโครงการ ให้ความรู้เกี่ยวกับ การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

- หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม ชี้แจงตามโครงการ ให้ความรู้เกี่ยวกับ การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

- กำหนดการประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 19 ตุลาคม 2564

15 ตุลาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
15 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
07 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาารส่วนตำบลเวียง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
06 ตุลาคม 2564

ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
05 ตุลาคม 2564

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
05 ตุลาคม 2564

ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
01 ตุลาคม 2564

ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
30 กันยายน 2564

เชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
16 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ตำบลเวียง จัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ตำบลเวียง จัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และ กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

พร้อมตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและคนทุกวัย ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 

01 กันยายน 2564

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (54 รายการ)