องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
1,864
เดือนที่แล้ว
2,539
ปีนี้
14,475
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
17,666
ไอพี ของคุณ
34.238.189.171


26 กรกฎาคม 2562

25 กรกฎาคม 2562

24 กรกฎาคม 2562

23 กรกฎาคม 2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2562 ช่วงเข้าวันที่ 14 มิ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมสภา ฯ เพื่อพิจารณา
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
2. พิจารณาเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ

14 มิถุนายน 2562

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา"
ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.904)ได้พัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา" สำหรับเป็นช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาไปสู่ประชาชนในวงกว้าง ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่่อนที่ (Smart Phone และTablet) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android (ทาง App Store และ Play Store พิมพ์ คำว่า ประชาชนจิตอาสา )
10 มิถุนายน 2562

23 พฤษภาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ด้วยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
1. รับสมัครสอบแข่งขันเป็นกลุ่มภาค/เขต จำนวน 10 เขต (เพื่อประโยชน์ในการสมัคร สอบแข่งขัน การขึ้นบัญชี และการบรรจุแต่งตั้ง) ตามตำแหน่งและอัตราที่ว่างของแต่ละกลุ่มภาค/เขต
2.ผู้สมัครสอบแข่งขันเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง และเลือกกลุ่มภาค/เขตที่ประสงค์สมัครสอบแข่งขันได้เพียง 1 กลุ่มภาค/เขต เท่านั้น
3.กำหนดรับสมัครสอบแข่งขันทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2562.com หัวข้อ "สมัครสอบแข่งขัน อปท." ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

16 พฤษภาคม 2562

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เรื่อง 
1.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
2.ชำระหนี้ปิดบัญชี กยศ. ก่อน 31 พฤษภาคมนี้ ลดหย่อน เงินต้นทันที 3% 
3.โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร 
4.สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ แก้หนี้นอกระบบผู้ใช้แรงงาน
5.ตั้งถังก๊าซหุงต้มอย่างไรให้ปลอดภัย

15 พฤษภาคม 2562

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนภายนอกที่มารับบริการของ อบต.เวียง ในห้วงปีงบประมาณ 2562 เข้าระบบ ITAS ผ่าน URL หรือ QR Code เพื่อทำแบบสำรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ อบต.เวียง ปีงบประมาณ 2562 

03 พฤษภาคม 2562

02 พฤษภาคม 2562

26 เมษายน 2562

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน
โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตอนที่ ๑ ความหมายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตอนที่ ๒ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอดีต
ตอนที่ ๓ สามขั้นตอนสำคัญ ใน “วันบรมราชาภิเษก”
ตอนที่ ๔ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตอนที่ ๕ สถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตอนที่ ๖ พระราชพิธีสำคัญใน “วันบรมราชาภิเษก”
 
รับชม คลิกตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
http://www.pr.moi.go.th/coronation2.htm
26 เมษายน 2562

     ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า คณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในจพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร แจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดทำโครงการผลิตสื่อเพื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดให้กับประชาชน ใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1)อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด 2)ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า 3)ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่ และ 4)สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด เพื่อนำไปใช้ดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากภาวะคลอดก่อนกำหนด 

     องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จึงขอเผยแพร่ช่องทางการรับชมสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ทาง www.facebook.com/TMCHNetwork.com  และ www.tmchnetwork.com/ คลอดก่อนกำหนด

25 เมษายน 2562

     ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมการค้าภายใน ในการประชุมเกี่ยวกับมาตรการเร่งรัดการใช้ไบโอดีเซลว่า จากสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในประเทศที่ประสบปัญหาผลผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือในสต็อกสูงกว่าระดับสต็อกปกติที่ควรจะมีไม่เกิน 250,000 ตัน ในขณะที่ตลาดรองรับผลผลิตมีข้อจำกัดด้านการขยายตัวของการบริโภคในครัวเรือน ภาวะดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งประสบปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันตกต่ำ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชามอบกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงาน เร่งขยายตลาดรองรับน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินโดยเพิ่มปริมาณการใช้ในประเทศด้านพลังงาน 

     เพื่อผลักดันการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จึงขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการใช้ไบโอดีเซลบี 20 เพิ่มมากขึ้น

25 เมษายน 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (53 รายการ)