องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
1,027
เดือนที่แล้ว
1,792
ปีนี้
5,539
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
8,730
ไอพี ของคุณ
54.90.86.231


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

       ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 ได้กำหนดให้มีจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชนจิตอาสา ได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธี ฯ ร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาชน จำนวน 7 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร กลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุข กลุ่มงานขนส่ง กลุ่มงานบริการและส่งกำลังบำรุง กลุ่มงานนิทรรศการและพิธีการ กลุ่มงานโยธา และ กลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยดำเนินการรับสมัคร (จิตอาสาที่มีอยู่เดิม) และจัดกลุ่มงานจิตอาสาเฉพาะกิจเข้าร่วมปฏิบัติในพิธีการต่าง ๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของแต่ละจังหวัด ซึ่งกรมการปกครอง กำหนดช่องทางการสมัคร 2 ช่องทาง ได้แก่ 1. สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักทะเบียนอำเภอ ในวันและเวลาราชการ 
2. สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.khonthai.com และ www.bora.dopa.go.th 
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
**สำหรับประชาชนทั่วไป หรือกลุ่มองค์กรที่มิได้เป็นจิตอาสาเดิม ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว สามารถติดต่อลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ ในวันและเวลาราชการ

  •  
17 เมษายน 2562

สำนักงานสถิติแห่งชาติในฐานะคณะกรรมการดำเนินนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ จัดทำโครงการระบบการจัดทำเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ(โครงการระยะที่1) และรับสมัครเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (Field interviewer : Fi) ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

11 เมษายน 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

     วันที่ 11 -17 เมษายน 2562 บริเวณทางหลวงแผ่นดินสาย 1089 ฝาง–ท่าตอน (หน้าตลาดชุมชนบ้านเสาหิน) หมู่ที่ 14 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

09 เมษายน 2562

ด้วยในปัจจุบัน เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูแล้ง มีสภาพความกดอากาศสูง อากาศจะมีความอบอ้าวและแห้งแล้ง เกิดปัญหาไฟป่าและการเผาเศษพืชเศษขยะส่งผลให้เกิดปัญหาภัยแล้งและหมอกควันในพื้นที่ เป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จึงจัดเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง บริเวณสถานที่ชุมชนตามหมู่บ้าน วันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลาตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 ตามตารางดังภาพ

01 เมษายน 2562

29 มีนาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2562

06 มีนาคม 2562

06 มีนาคม 2562

25 กุมภาพันธ์ 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ไม่เผาไม่สร้างมลพิษเพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เดินขบวนรณรงค์ไม่เผาไม่สร้างมลพิษเพื่อลดภาวะโลกร้อน เส้นทาง จากลานอเนกประสงค์บ้านแม่ใจใต้ (หน้าร้านลาบเด็ด 11 โมง) ถึง วัดศรีดอนชัย ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

20 กุมภาพันธ์ 2562

20 กุมภาพันธ์ 2562

07 กุมภาพันธ์ 2562

07 กุมภาพันธ์ 2562

23 มกราคม 2562

ผู้ลงทะเบียนสามารถสอบถามรายละเอียดสิทธิ์และเรื่องการโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ตามเบอร์นี้

14 ธันวาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน " Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์
https://www.bikeunairak2018.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ** อำเภอฝางรับลงทะเบียน ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอฝาง
ข้อมูลเพิ่มเติม :⬇️
http://www.chiangmai.go.th/bikeunairak2018/

30 พฤศจิกายน 2561

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (36 รายการ)