องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com

ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
3,143
เดือนที่แล้ว
3,558
ปีนี้
3,143
ปีที่แล้ว
42,730
ทั้งหมด
111,458
ไอพี ของคุณ
54.161.98.96

นายณัฐพงศ์ ฟูคำ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุขนักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวนิภาพร ปิวรรณนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายเศวตโชติ แก้วซ้อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายณรงค์ เฟื่องเงิน
พนักงานขับรถยนต์


นายดนัย สิทธิน้อย
พนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์


น.ส.กานต์พิชชา เต๋จ๊ะนัง
คนงานทั่วไป


นางสาวดรุณทิพย์ จันทร์ปวน
คนงานทั่วไป


นางสาวณัฐวดี ร้อยหมื่น
คนงานทั่วไป


นายสุชาติ มุ่งหมาย
คนงานประจำรถขยะ


นายสุวิทย์ อยู่เป๊าะ
คนงานประจำรถขยะ


นายธนชิต มั่งมูล
คนงานประจำรถขยะ


นายสัน กัลยา
พนักงานขับรถยนต์


นายพลวัต อุปแก้ว
คนงานประจำรถขยะ


นายสมชาย วันดี
คนงานประจำรถขยะ


นายณัฐกานต์ ชฎาวุฒิ
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย


นายปิยะกรณ์ ไทรวัดเขตร์
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย


นายสมคิด วงษ์สุวาแดน
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย


นายมงคล พันธุ์แสนกอ
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย


นายศุภกิตต์ สมมาลัย
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย


นายพิจักษ์ คำแหลง
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย


นายณัฐพงษ์ ใจเที่ยง
พนักงานกู้ชีพกู้ภัยคนงานประจำรถขยะ


นายปัญญา สันนาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายจรัล ปานผ่อง
พนักงานจ้างเหมาบริการ