องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

เฟสกองสวัสดิ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
77
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
563
เดือนที่แล้ว
2,483
ปีนี้
16,721
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
44,544
ไอพี ของคุณ
18.206.194.134

นางรัชฎาพร เดชคุณรัมย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวโสภิตา ปันยี
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงานนายสุธรรม จันทร์กันธา
ผู้ช่วยนักสันทนาการนายพัฒนนท์ สุภาธาดา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษานางสาวเครือวัลย์ เชื้อขาว
ครู


นางประไพ คำหน้อย
ครู


นางยุพิน ดวงกาศ
ครูนางสาวพัชรพร เข็มนาค
ครูนางสาวนิตยา กุณะจันทร์
ครูนางสาวจุฑามาศ ธรรมนุรักษ์
ครูนางสาวอำพร กันทะมาลัย
ครูนางรุ้งดาว คันธี
ครูนางวีรวรรณ ผัดเวียง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวลภัสรดา บุญสุภา
ผู้ดูแลเด็ก


นายจันทร์ คำหมั้น
คนงานทั่วไป


นางสาวรักชนก ชัยเกตุ
คนงานทั่วไป


นายพีรพงศ์ ศรีวิลา
คนงานทั่วไป


นายอินทร ธิดา
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วใจ
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวศรีจันทร์ บัวลอย
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวชลธิชา ดวงลุ้ม
จ้างเหมา


นางอำไพ ชวนรัมย์
จ้างเหมา