องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

เฟสกองสวัสดิ

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
115
เมื่อวานนี้
153
เดือนนี้
3,275
เดือนที่แล้ว
3,850
ปีนี้
33,766
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
61,589
ไอพี ของคุณ
34.237.138.69

นายคนึง บัวเงิน
หัวหน้าผ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางรัชฎาพร เดชคุณรัมย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวพัชรพร เข็มนาค
ครู คศ.2


นางสาวเครือวัลย์ เชื้อขาว
ครู คศ.2


นางประไพ คำหน้อย
ครู คศ.2นางยุพิน ดวงกาศ
ครู คศ.2


นางสาวนิตยา กุณะจันทร์
ครู คศ.2


นางสาวจุฑามาศ ธรรมนุรักษ์
ครู คศ.1


นางสาวอำพร กันทะมาลัย
ครู คศ.1


นางรุ้งดาว คันธี
ครู คศ.1


นางสาวโสภิตา ปันยี
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


นายสุธรรม จันทร์กันธา
ผู้ช่วยนักสันทนาการ


นายพัฒนนท์ สุภาธาดา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางวีรวรรณ ผัดเวียง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวลภัสรดา บุญสุภา
ผู้ดูแลเด็ก


นายจันทร์ คำหมั้น
คนงานทั่วไป


นางสาวรักชนก ชัยเกตุ
คนงานทั่วไป


นายพีรพงศ์ ศรีวิลา
คนงานทั่วไป


นายอินทร ธิดา
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วใจ
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวศรีจันทร์ บัวลอย
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวชลธิชา ดวงลุ้ม
จ้างเหมา


นางอำไพ ชวนรัมย์
จ้างเหมา


นางสาวอัญชลา ผิวขาว