องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
259
เดือนที่แล้ว
561
ปีนี้
1,052
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
1,053
ไอพี ของคุณ
54.221.75.68
นางรัชฎาพร เดชคุณรัมย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวโสภิตา ปันยี
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


นายสุธรรม จันทร์กันธา
ผู้ช่วยนักสันทนาการ


นายพัฒนนท์ สุภาธาดา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวเครือวัลย์ เชื้อขาว
ครู


นางประไพ คำหน้อย
ครู


นางยุพิน ดวงกาศ
ครู


นางสาวพัชรพร เข็มนาค
ครู


นางสาวนิตยา กุณะจันทร์
ครู


นางสาวจุฑามาศ ธรรมนุรักษ์
ครู


นางสาวอำพร กันทะมาลัย
ครู


นางรุ้งดาว คันธี
ครู


นางณัฐพร ธเนศอนันต์สาร
ครู


นางล้อม ทองแดง
ผู้ดูแลเด็ก


นางวีรวรรณ ผัดเวียง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวทัณฑิมา แสงแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวลภัสรดา บุญสุภา
ผู้ดูแลเด็ก


นายจันทร์ คำหมั้น
คนงานทั่วไป


นางสาวรักชนก ชัยเกตุ
คนงานทั่วไป


นายพีรพงศ์ ศรีวิลา
คนงานทั่วไป


นายอินทร ธิดา
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวกาญจนา เซ่งตุ้ง
พนักงานจ้างเหมา