องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
1,435
เดือนที่แล้ว
1,318
ปีนี้
4,155
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
7,346
ไอพี ของคุณ
54.226.175.101
นางรัชฎาพร เดชคุณรัมย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางสาวโสภิตา ปันยี
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงานนายสุธรรม จันทร์กันธา
ผู้ช่วยนักสันทนาการนายพัฒนนท์ สุภาธาดา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษานางสาวเครือวัลย์ เชื้อขาว
ครูนางประไพ คำหน้อย
ครูนางยุพิน ดวงกาศ
ครูนางสาวพัชรพร เข็มนาค
ครูนางสาวนิตยา กุณะจันทร์
ครูนางสาวจุฑามาศ ธรรมนุรักษ์
ครูนางสาวอำพร กันทะมาลัย
ครูนางรุ้งดาว คันธี
ครูนางณัฐพร ธเนศอนันต์สาร
ครูนางล้อม ทองแดง
ผู้ดูแลเด็กนางวีรวรรณ ผัดเวียง
ผู้ดูแลเด็กนางสาวทัณฑิมา แสงแก้ว
ผู้ดูแลเด็กนางสาวลภัสรดา บุญสุภา
ผู้ดูแลเด็กนายจันทร์ คำหมั้น
คนงานทั่วไปนางสาวรักชนก ชัยเกตุ
คนงานทั่วไปนายพีรพงศ์ ศรีวิลา
คนงานทั่วไปนายอินทร ธิดา
พนักงานขับรถยนต์นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการนางสาวกาญจนา เซ่งตุ้ง
พนักงานจ้างเหมา