องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com

ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
91
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
3,143
เดือนที่แล้ว
3,558
ปีนี้
3,143
ปีที่แล้ว
42,730
ทั้งหมด
111,458
ไอพี ของคุณ
54.161.98.96

นางสาววรรณระวี แสนสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นางสาววรรณระวี แสนสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพัชรพร เข็มนาค
ครู คศ.2


นางสาวเครือวัลย์ เชื้อขาว
ครู คศ.2


นางประไพ คำหน้อย
ครู คศ.2นางยุพิน ดวงกาศ
ครู คศ.2


นางสาวนิตยา กุณะจันทร์
ครู คศ.2


นางสาวจุฑามาศ ธรรมนุรักษ์
ครู คศ.1


นางสาวอำพร กันทะมาลัย
ครู คศ.1


นางรุ้งดาว คันธี
ครู คศ.1ครู คศ.1


นายสุธรรม จันทร์กันธา
ผู้ช่วยนักสันทนาการ


นายพัฒนนท์ สุภาธาดา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางวีรวรรณ มณีจร
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวลภัสรดา บุญสุภา
ผู้ดูแลเด็ก


นายจันทร์ คำหมั้น
คนงานทั่วไป


นายอินทร ธิดา
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวชลธิชา ดวงลุ้ม
คนงานทั่วไป


นางาสวกิ่งกาญจน์ สายเครือคำ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวศรีจันทร์ บัวลอย
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางอำไพ ชวนรัมย์
พนักงานจ้างเหมาบรืการนางเพ็ญศรี สุทะเงิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวชุณห์พิมาณ อะโน
พนักงานจ้างเหมาบริการ