องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
1,435
เดือนที่แล้ว
1,318
ปีนี้
4,155
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
7,346
ไอพี ของคุณ
54.226.175.101
นางจรรยา จิตตาทิพย์
ผู้อำนวยการกองคลังนางแสงเดือน จงไกรจักร
นักวิชาการคลังชำนาญการนางศิริวัสสา ศรีสืบสุยะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนางสาวศุภนิษฐ์ ศิริ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการนางสาวน้ำค้าง งามยิ่งยวด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการนางสาวนันทวัน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงานนางขวัญหทัย วงค์ราช
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนางณัฐพร พรหมมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงานนางสาวนันทชาวัลย์ สุวรรณนวล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นายณธกร ฝั้นใจ
คนงานทั่วไปนางสาวอัจฉรา สุพรรณ์
คนงานทั่วไปนางสาวปวีณา จิตตาทิพย์
คนงานทั่วไปนางสาวสุพรรษา ปามา
จ้างเหมาบริการนายวิทยพล คนโต
จ้างเหมาบริการ