องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

เฟสกองสวัสดิ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
563
เดือนที่แล้ว
2,483
ปีนี้
16,721
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
44,544
ไอพี ของคุณ
18.206.194.134

นางจรรยา จิตตาทิพย์
ผู้อำนวยการกองคลังนางแสงเดือน จงไกรจักร
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางศิริวัสสา ศรีสืบสุยะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวศุภนิษฐ์ ศิริ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวน้ำค้าง งามยิ่งยวด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวนันทวัน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางขวัญหทัย วงค์ราช
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางณัฐพร พรหมมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงานนางสาวนันทชาวัลย์ สุวรรณนวล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นายณธกร ฝั้นใจ
คนงานทั่วไป


นางสาวอัจฉรา สุพรรณ์
คนงานทั่วไปนายภาณุพงษ์ พิระลัย
คนงานทั่วไป


นางสาวสุพรรษา ปามา
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวดวงหทัย เสนปาหมุ้น
พนักงานจ้างเหมา