องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
259
เดือนที่แล้ว
561
ปีนี้
1,052
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
1,053
ไอพี ของคุณ
54.221.75.68
นายเสกสรร ไตรลึก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง


นางสาวจีรนันท์ จุมปา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


นางสาวอัญชลี กิติราช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวจตุพร หล้าใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางเกตุมะณี อินต๊ะชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางประภา ทะลัง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


สิบเอกบุญศรี ใจล่วง
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ


นางสาวลัดดา เสรีเชษฐพงษ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายภาวิศ สรรเสริญ
นิติกรปฎิบัติการ


นางสาวเบ็ญจวรรณ แสงศรีจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


นายสุทัศน์ ผิวขาว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ


นายอนุกูล กองทุม
ผู้ช่วยนิติกร


นางสาววิภาพร ทรายแซม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวภัทราพร ขุนวิทะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายพิพัฒน์ สันใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร


นายเกรียงไกร กันทะมาลัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายไมตรี คนโต
พนักงานตกแต่งสวน


นายธนงศักดิ์ ใจขุน
พนักงานตกแต่งสวน


นายวิทยา ใจอ่อน
พนักงานตกแต่งสวน


นายชัยเวช แก้วใจ
คนสวน


นายประสิทธิ์ ซอตาล
คนสวน


นายสุดแดน จันทร์แสง
คนสวน


นายสุรพล เงาทอง
คนสวน


นายวิชัย รู้สาท
พนักงานขับรถยนต์


นายนรินทร์ ปานะเสน
พนักงานขับรถยนต์


นายนฤมิตร สิทธิราช
คนงานประจำรถดับเพลิง


นายวิชาญ พรหมมา


นายพิสัณฑ์ สุขชาติ
คนงานประจำรถดับเพลิง


นางสาวอัจฉราพรรณ ชุ่มใจ
คนงานทั่วไป


นางศรีพรรณ แสนขัติยะ
คนงานทั่วไป


น.ส.ดวงพร ปันสิงห์
คนงานทั่วไป


นายจิรวัฒน์ เตจ๊ะนัง
คนงานทั่วไป


นายศรีเทพ เตชะบุญ
คนงานทั่วไป


นางสาวณิพัชทรา รับรู้
คนงานทั่วไป


นายศรัณญู พรหมมา
พนักงานจ้างเหมา