องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

เฟสกองสวัสดิ

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,790
ปีนี้
34,281
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
62,104
ไอพี ของคุณ
100.24.113.182

นายเสกสรร ไตรลึก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง


นางสาวอัญชลี กิติราช
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกัลยาณี โกวิทย์แสงทอง
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นางสาวจตุพร หล้าใจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางเกตุมะณี อินต๊ะชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางประภา ทะลัง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นางสาวลัดดา เสรีเชษฐพงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


ว่าง
นิติกร


นางสาวเบ็ญจวรรณ แสงศรีจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


นายสุทัศน์ ผิวขาว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ


นายอนุกูล กองทุม
ผู้ช่วยนิติกร


นางสาววิภาพร ทรายแซม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวภัทราพร ขุนวิทะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายไมตรี คนโต
พนักงานตกแต่งสวน


นายธนงศักดิ์ ใจขุน
พนักงานตกแต่งสวน


นายประสิทธิ์ ซอตาล
คนสวน


นายชัยเวช แก้วใจ
คนสวน


นายสุดแดน จันทร์แสง
คนสวน


นายสุรพล เงาทอง
คนสวน


นายจิรวัฒน์ เตจ๊ะนัง
คนงานทั่วไป


นายวิชัย รู้สาท
พนักงานขับรถยนต์


นายนรินทร์ ปานะเสน
พนักงานขับรถยนต์


นายนฤมิตร สิทธิราช
คนงานประจำรถดับเพลิง


นายวิชาญ พรหมมา
คนงานประจำรถดับเพลิง


นายพิสัณฑ์ สุขชาติ
คนงานประจำรถดับเพลิง


นางศรีพรรณ แสนขัติยะ
คนงานทั่วไป


น.ส.ดวงพร ปันสิงห์
คนงานทั่วไป


นายศรีเทพ เตชะบุญ
คนงานทั่วไป


นางสาวอัจฉรา สมบูรณ์
คนงานทั่วไป


นายศรัณญู พรหมมา
พนักงานขับรถยนต์


นายประสิทธิ์ หงษ์เขียว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายปิยวัฒน์ สุภา
พนักงานจ้างเหมา


นางสาววราภรณ์ ปิ่นใหญ่
จ้างเหมา