องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิก อบต.หรือนายก อบต. ต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง โปรดระวัง หากรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม แล้วไปสมัครถือเป็นความผิด ต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
81
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
2,981
เดือนที่แล้ว
3,629
ปีนี้
34,241
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
99,826
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61

ว่าที่ร้อยตรี ปรเมษฐ์ นิติกร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง


นางสาวอัญชลี กิติราช
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวจตุพร หล้าใจ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางเกตุมะณี อินต๊ะชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางประภา ทะลัง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นางสาวลัดดา เสรีเชษฐพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายเกีียรติศักดิ์ หงษ์ประสิทธิ์
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


ว่าง
นิติกร


-ว่าง-
นักวิชาการเกษตร


นางสาวเบ็ญจวรรณ แสงศรีจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


นายสุทัศน์ ผิวขาว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ


นายอนุกูล กองทุม
ผู้ช่วยนิติกร


นางสาววิภาพร ทรายแซม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวภัทราพร ขุนวิทะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายไมตรี คนโต
พนักงานตกแต่งสวน


นายธนงศักดิ์ ใจขุน
พนักงานตกแต่งสวน


นายประสิทธิ์ ซอตาล
คนสวน


นายชัยเวช แก้วใจ
คนสวน


นายสุดแดน จันทร์แสง
คนสวน


นายสุรพล เงาทอง
คนสวน


นายจิรวัฒน์ เตจ๊ะนัง
คนงานทั่วไป


นายวิชัย รู้สาท
พนักงานขับรถยนต์


นายนรินทร์ ปานะเสน
พนักงานขับรถยนต์


นายนฤมิตร สิทธิราช
คนงานประจำรถดับเพลิง


นายวิชาญ พรหมมา
คนงานประจำรถดับเพลิง


นายณฐพล ทองคำ
คนงานประจำรถดับเพลิง


นางศรีพรรณ แสนขัติยะ
คนงานทั่วไป


น.ส.ดวงพร ปันสิงห์
คนงานทั่วไป


นายศรีเทพ เตชะบุญ
คนงานทั่วไป


นางสาวอัจฉรา สมบูรณ์
คนงานทั่วไป


นายศรัณญู พรหมมา
พนักงานขับรถยนต์


นายประสิทธิ์ หงษ์เขียว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายปิยวัฒน์ สุภา
คนงานทั่วไป


นางสาววราภรณ์ ปิ่นใหญ่
คนงานทั่วไป


ศฤงคาร ไชยา
คนงานทั่วไปคนงานทั่วไป


นายสาโรจน์ ศรีวิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ