องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com

ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
93
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
3,143
เดือนที่แล้ว
3,558
ปีนี้
3,143
ปีที่แล้ว
42,730
ทั้งหมด
111,458
ไอพี ของคุณ
54.161.98.96

ลำดับรายการวันที่
1การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ-และกฎบัติของหน่วยงานตรวจสอบภายใน1 ก.พ. 2564
2การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน29 ธ.ค. 2563
3กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 25634 ธ.ค. 2563
4แนวการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร21 ก.ย. 2563
5พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7/ 25621 พ.ค. 2562
6พรบ. เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒1 พ.ค. 2562
7พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 1 พ.ค. 2562
8พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 1 พ.ค. 2562
9พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 1 พ.ค. 2562
10พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25402 ต.ค. 2561
11พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉ.2) พ.ศ.25462 ต.ค. 2561
12พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉ.3) พ.ศ.25542 ต.ค. 2561
13พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.25452 ต.ค. 2561
14พรบ.รักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง 25352 ต.ค. 2561
15พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.25372 ต.ค. 2561
16พระราชบัญญัติสาธารณสุข 25352 ต.ค. 2561
17พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25602 ต.ค. 2561
18ระเบียบการะทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25602 ต.ค. 2561
19ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.25512 ต.ค. 2561
20ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการปล่อยสัตว์ 2 ต.ค. 2561

12  >> >|