องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

เฟสกองสวัสดิ

ศาปปกครอง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
3,262
เดือนที่แล้ว
3,449
ปีนี้
29,903
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
57,726
ไอพี ของคุณ
18.215.33.158

ลำดับรายการวันที่
1พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 1 พ.ค. 2562
2พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 1 พ.ค. 2562
3พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 1 พ.ค. 2562
4พรบ. เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒1 พ.ค. 2562
5พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7/ 25621 พ.ค. 2562
6พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.25222 ต.ค. 2561
7พระราชบัญญัติขุดดิน ถมดิน พ.ศ.25432 ต.ค. 2561
8ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ตลาด พ.ศ.25502 ต.ค. 2561
9ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตร2 ต.ค. 2561
10ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร2 ต.ค. 2561
11ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.25502 ต.ค. 2561
12ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.25502 ต.ค. 2561
13ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารปี 25602 ต.ค. 2561
14ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.25632 ต.ค. 2561
15ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการปล่อยสัตว์ 2 ต.ค. 2561
16ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.25512 ต.ค. 2561
17ระเบียบการะทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25602 ต.ค. 2561
18พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25602 ต.ค. 2561
19พระราชบัญญัติสาธารณสุข 25352 ต.ค. 2561
20พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.25372 ต.ค. 2561

12  >> >|