องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

เฟสกองสวัสดิ

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
2,300
เดือนที่แล้ว
3,481
ปีนี้
2,300
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
67,885
ไอพี ของคุณ
18.204.42.98

ลำดับรายการวันที่
1กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 25634 ธ.ค. 2563
2พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 1 พ.ค. 2562
3พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 1 พ.ค. 2562
4พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 1 พ.ค. 2562
5พรบ. เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒1 พ.ค. 2562
6พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7/ 25621 พ.ค. 2562
7พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.25222 ต.ค. 2561
8พระราชบัญญัติขุดดิน ถมดิน พ.ศ.25432 ต.ค. 2561
9ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ตลาด พ.ศ.25502 ต.ค. 2561
10ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตร2 ต.ค. 2561
11ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร2 ต.ค. 2561
12ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.25502 ต.ค. 2561
13ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.25502 ต.ค. 2561
14ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารปี 25602 ต.ค. 2561
15ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.25632 ต.ค. 2561
16ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการปล่อยสัตว์ 2 ต.ค. 2561
17ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.25512 ต.ค. 2561
18ระเบียบการะทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25602 ต.ค. 2561
19พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25602 ต.ค. 2561
20พระราชบัญญัติสาธารณสุข 25352 ต.ค. 2561

12  >> >|