องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิก อบต.หรือนายก อบต. ต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง โปรดระวัง หากรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม แล้วไปสมัครถือเป็นความผิด ต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
82
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
2,981
เดือนที่แล้ว
3,629
ปีนี้
34,241
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
99,826
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลและซื่อสัตย์สุจริต 2 ต.ค. 2563
2แแจ้งมติที่ประชุุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 256212 ก.พ. 2563
3มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง9 ม.ค. 2563
4หลักปฏิบัติในการใช้รถราชการ2 พ.ย. 2561
5ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเข้าพักอาศัย2 ต.ค. 2561
6คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ2 ต.ค. 2561
7คู่มือปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญ ฯ2 ต.ค. 2561
8คู่มือการปฏิบัติงานการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า2 ต.ค. 2560
9คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง2 ต.ค. 2560
10คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน2 ต.ค. 2560
11คู่มือการปฎิบัติงาน การจดทะเบียนพาณิชย์2 ต.ค. 2560

1