องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
3,167
เดือนที่แล้ว
3,244
ปีนี้
23,267
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
88,852
ไอพี ของคุณ
18.207.250.137

ลำดับรายการวันที่
1สรุปการปฏิบัติงานตามกระบวนงานบริการที่ได้ปรับลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 25647 เม.ย. 2564
2สรุปผลการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564 ในห้วง 6 เดือนแรก (1 ต.ค.2563-31 มี.ค.2564)1 เม.ย. 2564
3สรุปผลการดำเนินการโครงการปรับปรุงการให้บริการและรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการเพื่อเข่้าสู่ระบบราชการไทยในบริบทไทยเลนด์ 4.027 ต.ค. 2563
4รายงานสรุปสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6 ต.ค. 2563
5สรุปการปฏิบัติงานตามกระบวนงานบริการที่ได้ปรับลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.25634 มิ.ย. 2563
6ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี งบประมาณพ.ศ. 25631 มิ.ย. 2563
7สรุปการปฏิบัติงานตามกระบวนงานบริการที่ได้ปรับลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.256231 พ.ค. 2562

1