องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com ...ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส มีสิทธิต้องใช้ รับบัตร 2 ใบ พร้อมหลักฐานแสดงตน เข้าคูหาลงคะแนน 28 พฤศจิกายน นี้ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ...ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถ แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่นายทะเบียนอ าเภอ ที่ตนมีชื่ออยู่ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2564 และหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน คือ 29 พฤศจิกายน 5 ธันวาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สนง.กกต.จังหวัดทุกจังหวัด หรือ สายด่วนเลือกตั้ง 1444

ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
3,479
เดือนที่แล้ว
4,140
ปีนี้
38,879
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
104,464
ไอพี ของคุณ
54.234.191.202

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 1023 /2563 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง (ศปท.อบต.เวียง)8 ต.ค. 2563
2คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 8 ต.ค. 2563
3คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 996 /2563 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25646 ต.ค. 2563
4คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 997 /2563 เรื่อง ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25646 ต.ค. 2563
5คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ 1020/2562 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง (ศปท.อบต.เวียง) 16 ต.ค. 2562
6คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.เวียง ประจำปีงบฯ 256315 ต.ค. 2562
7คำสั่ง ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม อ.ฝาง ประจำปีงบฯ256315 ต.ค. 2562
8คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ แบบแผนพับ24 ก.ย. 2561
9คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์24 ก.ย. 2561
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง8 ม.ค. 2561

1