องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
81
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
2,216
เดือนที่แล้ว
3,558
ปีนี้
29,847
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
95,432
ไอพี ของคุณ
3.239.58.199

ลำดับรายการวันที่
1สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)29 เม.ย. 2564
2ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564) ผ่านระบบ e-PlanNACC9 เม.ย. 2564
3รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงการทุจริตและการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ตุลาคม 2563-มีนาคม 256429 มี.ค. 2564
4รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256429 ธ.ค. 2563
5เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง17 พ.ย. 2563
6แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.256417 พ.ย. 2563
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)9 ต.ค. 2563
8ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบบ e-PlanNACC9 ต.ค. 2563
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)1 พ.ค. 2563
10สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)1 พ.ค. 2563
11ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่20 พ.ย. 2562
12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง20 พ.ย. 2562
13ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.256320 พ.ย. 2562
14แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่20 พ.ย. 2562
15ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)9 ต.ค. 2562
16ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)21 พ.ค. 2562
17 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 25625 ก.พ. 2562
18ประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลเวียง5 ก.พ. 2562
19ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 25625 ก.พ. 2562
20ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)4 ต.ค. 2561

12  >> >|