องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com

ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
92
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
3,143
เดือนที่แล้ว
3,558
ปีนี้
3,143
ปีที่แล้ว
42,730
ทั้งหมด
111,458
ไอพี ของคุณ
54.161.98.96

ลำดับรายการวันที่
1เจตจำนงค์27 ม.ค. 2565
2ประกาศเจตจำนงค์27 ม.ค. 2565
3 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.256527 ม.ค. 2565
4กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 6 ต.ค. 2564
5นโยบายและขั้นตอนตามกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน6 ต.ค. 2564
6กรอบคุณธรรม หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 6 ต.ค. 2564
7แผนการตรวจสอบระยะยาว (แผน 3 ปี) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 256727 ก.ย. 2564
8แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Paln) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256527 ก.ย. 2564
9แผนการตรวจสอบระยะยาว (แผน 3 ปี) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 25665 ต.ค. 2563
10กรอบคุณธรรม หน่วยงานตรวจสอบภายใน อบต.เวียง 1 ต.ค. 2563
11กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 1 ต.ค. 2563
12นโยบายและขั้นตอนตามกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 1 ต.ค. 2563
13แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Paln) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256429 ก.ย. 2563
14แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Paln) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25633 ต.ค. 2562
15แผนการตรวจสอบระยะยาว (แผน 4 ปี) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 25653 ต.ค. 2562
16องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบระยะยาว (แผน 4 ปี) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 256521 ก.ย. 2561
17รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบประกอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256221 ก.ย. 2561

1