องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,386
เดือนที่แล้ว
2,367
ปีนี้
21,389
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
24,580
ไอพี ของคุณ
18.204.56.104
ลำดับรายการวันที่
1แบบ ปค.6 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน2 พ.ย. 2562
2แบบ ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน2 พ.ย. 2562
3แบบ ปค.4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน2 พ.ย. 2562
4แบบ ปค. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน2 พ.ย. 2562
5นโยบายการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง25 ต.ค. 2561
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน25 ต.ค. 2561
7รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 25 ต.ค. 2561
8รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 25 ต.ค. 2561
9รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 25 ต.ค. 2561
10รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 25 ต.ค. 2561
11หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน25 ต.ค. 2561
12แบบ ปอ. 3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน21 ก.ย. 2561
13แบบ ปอ.2 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน21 ก.ย. 2561
14แบบ ปอ. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน21 ก.ย. 2561
15แบบ ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน21 ก.ย. 2561

1