องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

เฟสกองสวัสดิ

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,790
ปีนี้
34,281
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
62,104
ไอพี ของคุณ
100.24.113.182

ลำดับรายการวันที่
1แบบ ปค.6 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (2563)2 พ.ย. 2563
2แบบ ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (2563)2 พ.ย. 2563
3 แบบ ปค.4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (2563)2 พ.ย. 2563
4แบบ ปค. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (2563)2 พ.ย. 2563
5แบบ ปค.6 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (2562)2 พ.ย. 2562
6แบบ ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (2562)2 พ.ย. 2562
7แบบ ปค.4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (2562)2 พ.ย. 2562
8แบบ ปค. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (2562)2 พ.ย. 2562
9นโยบายการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง25 ต.ค. 2561
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน25 ต.ค. 2561
11รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 25 ต.ค. 2561
12รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 25 ต.ค. 2561
13รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 25 ต.ค. 2561
14รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 25 ต.ค. 2561
15หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน25 ต.ค. 2561
16แบบ ปอ. 3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน21 ก.ย. 2561
17แบบ ปอ.2 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน21 ก.ย. 2561
18แบบ ปอ. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน21 ก.ย. 2561
19แบบ ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน21 ก.ย. 2561

1