องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com

ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
88
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
3,143
เดือนที่แล้ว
3,558
ปีนี้
3,143
ปีที่แล้ว
42,730
ทั้งหมด
111,458
ไอพี ของคุณ
54.161.98.96

ลำดับรายการวันที่
1แบบ ปค.1หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน5 พ.ย. 2564
2แบบ ปค.5รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน5 พ.ย. 2564
3แบบปค.4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน5 พ.ย. 2564
4แบบ วค.1หนังสือรับรองการจัดวางระบบควบคุมภายใน5 พ.ย. 2564
5แบบ วค.2 รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน5 พ.ย. 2564
6แบบ ปค.6รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน5 พ.ย. 2564
7แบบ ปค. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (2563)2 พ.ย. 2563
8 แบบ ปค.4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (2563)2 พ.ย. 2563
9แบบ ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (2563)2 พ.ย. 2563
10แบบ ปค.6 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (2563)2 พ.ย. 2563
11แบบ ปค. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (2562)2 พ.ย. 2562
12แบบ ปค.4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (2562)2 พ.ย. 2562
13แบบ ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (2562)2 พ.ย. 2562
14แบบ ปค.6 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (2562)2 พ.ย. 2562
15หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน25 ต.ค. 2561
16รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 25 ต.ค. 2561
17รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 25 ต.ค. 2561
18รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 25 ต.ค. 2561
19รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 25 ต.ค. 2561
20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน25 ต.ค. 2561

12  >> >|