องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิก อบต.หรือนายก อบต. ต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง โปรดระวัง หากรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม แล้วไปสมัครถือเป็นความผิด ต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
84
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
2,981
เดือนที่แล้ว
3,629
ปีนี้
34,241
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
99,826
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61

ลำดับรายการวันที่
1งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256330 ต.ค. 2563
2หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256330 ต.ค. 2563
3งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256330 ต.ค. 2563
4งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 256330 ต.ค. 2563
5ประกาศประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256330 ต.ค. 2563
6ประกาศประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 6224 ต.ค. 2562
7งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 256224 ต.ค. 2562
8หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำีปี 256224 ต.ค. 2562
9งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 256224 ต.ค. 2562
10งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ประจำปี 256224 ต.ค. 2562

1