องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

เฟสกองสวัสดิ

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,790
ปีนี้
34,281
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
62,104
ไอพี ของคุณ
100.24.113.182

ลำดับรายการวันที่
1งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ประจำปี 256224 ต.ค. 2562
2งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 256224 ต.ค. 2562
3หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำีปี 256224 ต.ค. 2562
4งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 256224 ต.ค. 2562
5ประกาศประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 6224 ต.ค. 2562
6ประกาศประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256111 ต.ค. 2561
7หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับและเงินสะสม11 ต.ค. 2561
8งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม11 ต.ค. 2561
9หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ11 ต.ค. 2561
10งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ11 ต.ค. 2561
11รายละเอียดแนบหมายเหตุเงินสะสม11 ต.ค. 2561
12เงินสะสม11 ต.ค. 2561
13เงินรับฝาก11 ต.ค. 2561
14รายจ่ายค้างจ่าย11 ต.ค. 2561
15เงินสดและเงินฝากธนาคาร11 ต.ค. 2561
16งบทรัพย์สิน ปี 6111 ต.ค. 2561
17งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 256111 ต.ค. 2561

1