องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิก อบต.หรือนายก อบต. ต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง โปรดระวัง หากรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม แล้วไปสมัครถือเป็นความผิด ต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
81
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
2,981
เดือนที่แล้ว
3,629
ปีนี้
34,241
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
99,826
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61

ลำดับรายการวันที่
1เล่มคู่มือสำหรับประชาชน1 ต.ค. 2563
2คู่มือการยื่นจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามพราราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.254231 ก.ค. 2563
3การคุ้มครองพันธุ์พื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์ป่าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 52 และมาตรา 5331 ก.ค. 2563
4กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.254231 ก.ค. 2563
5การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป11 ก.ย. 2561
6การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล11 ก.ย. 2561
7การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด11 ก.ย. 2561
8การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร11 ก.ย. 2561
9การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ11 ก.ย. 2561
10การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (1)11 ก.ย. 2561
11การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ11 ก.ย. 2561
12การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป11 ก.ย. 2561
13การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล11 ก.ย. 2561
14การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ11 ก.ย. 2561
15การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป11 ก.ย. 2561
16การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล11 ก.ย. 2561
17การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน11 ก.ย. 2561
18การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 11 ก.ย. 2561
19การขอรับบำเหน็จ11 ก.ย. 2561
20การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม11 ก.ย. 2561

1234  >> >|