องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
2,542
เดือนที่แล้ว
3,576
ปีนี้
19,398
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
84,983
ไอพี ของคุณ
3.236.98.69

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 256413 พ.ค. 2564
2รายงานข้อมูลทางการเงิน ประจำเดือน เม.ย. 6413 พ.ค. 2564
3รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่2/6430 เม.ย. 2564
4รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/6430 เม.ย. 2564
5รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม (รอบ 6เดือน)27 เม.ย. 2564
6รายงานข้อมูลทางการเงิน ประจำเดือน มี.ค. 648 เม.ย. 2564
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564)8 เม.ย. 2564
8รายงานข้อมูลทางการเงิน ประจำเดือน ก.พ. 6410 มี.ค. 2564
9รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 25638 ก.พ. 2564
10รายงานข้อมูลทางการเงิน ประจำเดือน ม.ค. 645 ก.พ. 2564
11สรุปแผน - ผล การใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1/6418 ม.ค. 2564
12รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/6413 ม.ค. 2564
13รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่1/6413 ม.ค. 2564
14รายงานข้อมูลทางการเงิน ประจำเดือน ธ.ค. 6311 ม.ค. 2564
15รายงานข้อมูลทางการเงิน ประจำเดือน พ.ย. 637 ธ.ค. 2563
16รายงานข้อมูลทางการเงิน ประจำเดือน ต.ค. 635 พ.ย. 2563
17รายงานข้อมูลทางการเงิน ประจำเดือน ส.ค. 637 ก.ย. 2563
18รายงานข้อมูลทางการเงิน ประจำเดือน ก.ค. 634 ส.ค. 2563
19รายงานการใช้จ่ายงบประมาณผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256324 ก.ค. 2563
20รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256324 ก.ค. 2563

12  >> >|