องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com ...ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส มีสิทธิต้องใช้ รับบัตร 2 ใบ พร้อมหลักฐานแสดงตน เข้าคูหาลงคะแนน 28 พฤศจิกายน นี้ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ...ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถ แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่นายทะเบียนอ าเภอ ที่ตนมีชื่ออยู่ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2564 และหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน คือ 29 พฤศจิกายน 5 ธันวาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สนง.กกต.จังหวัดทุกจังหวัด หรือ สายด่วนเลือกตั้ง 1444

ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
3,479
เดือนที่แล้ว
4,140
ปีนี้
38,879
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
104,464
ไอพี ของคุณ
54.234.191.202หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 26 เม.ย. 2562สำนักปลัดDownload
คำขอสถานีบริการ ธพ.น.1 10 ก.ย. 2561Not FoundDownload
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 10 ก.ย. 2561Not FoundDownload
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 แบบ น.4 10 ก.ย. 2561กองช่างDownload
แบบคำขอรับการตรวจสถานที่เพื่อรับรองสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน และทางสาธารณะประโยชน์ 10 ก.ย. 2561กองช่างDownload
ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 แบบ ขถด.1 10 ก.ย. 2561กองช่างDownload
ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ แบบ ธพ.ป.๑  10 ก.ย. 2561Not FoundDownload
หนังสือตกลงทำผนังร่วมกัน 10 ก.ย. 2561กองช่างDownload
หนังสือมอบอำนาจ 10 ก.ย. 2561Not FoundDownload
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 10 ก.ย. 2561กองช่างDownload
หนังสือรับรอง ของ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 10 ก.ย. 2561กองช่างDownload
แบบตรวจหลักฐานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 10 ก.ย. 2561กองช่างDownload
แบบคำร้องขอซ่อมไฟสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 10 ก.ย. 2561กองช่างDownload
คำร้องทั่วไป 10 ก.ย. 2561สำนักปลัดDownload
แบบคำขอแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 10 ก.ย. 2561กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งกิจการ 10 ก.ย. 2561กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตกิจการ 10 ก.ย. 2561กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตกิจการแ ยื่นโดยผู้รับมอบอำนาจ 10 ก.ย. 2561กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1