องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
2,397
เดือนที่แล้ว
2,397
ปีนี้
6,943
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
34,766
ไอพี ของคุณ
18.232.188.251


หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
คำขอสถานีบริการ ธพ.น.1 10 ก.ย. 2561Not FoundDownload
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 10 ก.ย. 2561Not FoundDownload
ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ แบบ ธพ.ป.๑  10 ก.ย. 2561Not FoundDownload
หนังสือมอบอำนาจ 10 ก.ย. 2561Not FoundDownload
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 26 เม.ย. 2562สำนักปลัดDownload
คำร้องทั่วไป 10 ก.ย. 2561สำนักปลัดDownload
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 แบบ น.4 10 ก.ย. 2561กองช่างDownload
แบบคำขอรับการตรวจสถานที่เพื่อรับรองสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน และทางสาธารณะประโยชน์ 10 ก.ย. 2561กองช่างDownload
ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 แบบ ขถด.1 10 ก.ย. 2561กองช่างDownload
หนังสือตกลงทำผนังร่วมกัน 10 ก.ย. 2561กองช่างDownload
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 10 ก.ย. 2561กองช่างDownload
หนังสือรับรอง ของ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 10 ก.ย. 2561กองช่างDownload
แบบตรวจหลักฐานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 10 ก.ย. 2561กองช่างDownload
แบบคำร้องขอซ่อมไฟสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 10 ก.ย. 2561กองช่างDownload
แบบคำขอแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 10 ก.ย. 2561กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งกิจการ 10 ก.ย. 2561กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตกิจการ 10 ก.ย. 2561กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตกิจการแ ยื่นโดยผู้รับมอบอำนาจ 10 ก.ย. 2561กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1