องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

เฟสกองสวัสดิ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
114
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
829
เดือนที่แล้ว
2,483
ปีนี้
16,987
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
44,810
ไอพี ของคุณ
3.234.241.200
นายเสวก ฟองแก้ว
ประธานสภา

นายณรงค์ สมหน้า
รองประธานสภา

นางจารุณีย์ บัวชุ่ม
เลขานุการสภา

นายมนู ขันวิชัย
ส.อบต. ม. 1


นางวรวรรณ ตาอิ่น
ส.อบต. ม. 2


นายชุมพล ผิวคล้าม
ส.อบต. ม. 2


นายพิสิษฐ์ ปันกาศ
ส.อบต. ม. 3


นายสมเพชร บัวลอย
ส.อบต. ม. 4


นายนพพร เดชะมา
ส.อบต. ม. 4


นางชนากานต์ แก้วเทวี
ส.อบต. ม.5


นางจินดา แว่นสระน้อย
ส.อบต. ม. 5


นายมงคล ใจอะโน
ส.อบต. ม. 6


นายศิรพณ คนโต
ส.อบต. ม. 7


นายแก้ว เทพมา
ส.อบต. ม. 8


นายขรรชัย จันทาวงษ์
ส.อบต. ม. 8


นางจันทร์แก้ ปัญญา
ส.อบต. ม. 9


นายนาค ปัญญาดา
ส.อบต. ม. 9


นายบัญชา สมอ้าย
ส.อบต. ม. 10


นายสมพร ธงลอย
ส.อบต. ม. 11


นายอัศวิน พุฒิไพรสกุล
ส.อบต. ม. 12


นายไพจิตร์ สุรายเฮือง
ส.อบต. ม. 13


นายวิชัย พรหมมา
ส.อบต. ม. 14


นางปรียา คุณแก้ว
ส.อบต. ม. 15


นางธนวรรณ หน้าใหญ่
ส.อบต. ม. 16


นางสาวแววดาว ปิ่นคำ
ส.อบต. ม. 16


นายทองดี สุรินทร์
ส.อบต. ม. 18


นายอุดม กันทาหลง
ส.อบต. ม. 18


นายประสิทธิ์ คำมะลิ
ส.อบต. ม. 19


นายสุพรรณ์ บัวหลวง
ส.อบต. ม. 19


นายมงคล ฟองสมุทร
ส.อบต. ม. 20


นายจิตรสระ ลังกากาศ
ส.อบต. ม. 20