องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
1,027
เดือนที่แล้ว
1,792
ปีนี้
5,539
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
8,730
ไอพี ของคุณ
54.90.86.231


การหารือและแนวทางการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

      องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดย นายนิคม หมื่นพินิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เข้าเป็นประธาน ร่วมกับนายสมคิดไชย์คำ กำนันตำบลเวียง พร้อมทั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในตำบลเวียง ตามนโยบายรัฐบาล กับผู้นำชุมชน และ ประธานอสม. 20 หมู่บ้าน

       ทั้งนี้ มีการหารือและแนวทางการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง จัดทำสัญลักษณ์แยกประเภทขยะ จัดทำถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป (ถังขยะสีน้ำเงิน) และขยะรีไซเคิล (ถังขยะสีเหลือง) พร้อมทั้ง มีการประกาศหลักเกณฑ์ กำหนดวัน เวลาในการเก็บขนขยะ ระบบขนส่งขยะ วิธีการคัดแยกเส้นทางการเก็บขน จุดรวบรวมขยะ และรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะอินทรีย์


 
21 มกราคม 2562