องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
1,367
เดือนที่แล้ว
1,875
ปีนี้
9,067
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
12,258
ไอพี ของคุณ
54.242.25.198


โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต.

        อบต.เวียง จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 3 - 5 ม.ค. 2562 กิจกรรม วันที่ 3 ม.ค. 2562 มีการบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เวียง ในหัวข้อ "การบริหารงานตามนโยบายของผู้บริหาร ประจำปี 2562" โดยนายวสันต์  พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง การบรรยายในห้วข้อ "พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดย นายสมนึก เดชโพธิ์ ปลัด อบต.แม่งอน และ การบรรยายหัวข้อ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยนายณัฐพงษ์ ทาศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง 

           วันที่ 4-5 ม.ค. 2562 ผู้เข้าร่วมโครงการได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา ในเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี - การบริหารงาน  และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยง "บ้านบัว" จ.พะเยา 


 
07 มกราคม 2562