องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
1,027
เดือนที่แล้ว
1,792
ปีนี้
5,539
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
8,730
ไอพี ของคุณ
54.90.86.231


จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กเล็ก 2 - 5 ปี

วันนี้ (6 พ.ย.2561) อบต.เวียง โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กเล็ก 2 - 5 ปี เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ปกครองมีความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูเด็กเล็ก 2 – 5 ปี ได้อย่างถูกวิธี มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ – อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ให้ความรู้ในการเฝ้าระวังปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กเล็กโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และสร้างจิตสำนึกในการปลูกฝังให้เด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต โดยมีนายนิคม หมื่นพินิจ รองนายก อบต.เวียง ผู้แทนนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกอบต.เวียง เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก โรงพยาบาลฝาง วัดเสาหิน และสถานีตำรวจภูธรฝาง ในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กเล็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง ณ อาคารธรรมาภิบาล


 
06 พฤศจิกายน 2561