องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
1,864
เดือนที่แล้ว
2,539
ปีนี้
14,475
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
17,666
ไอพี ของคุณ
34.238.189.171


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

วันนี้ (10 พ.ค. 2562) อบต.เวียง จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่องพิจารณา ดังนี้ 
1. จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 1 โครงการ
- โครงการขุดลอกลำน้ำใจในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
2 ขอความเห็นชอบ การอุทิศที่ดินให้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ของนางอรวรรณ ศรีสันต์
3. ขอความเห็นชอบ อนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และโอนลดโอนเพิ่มงบประมาณ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งถืบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระนิคม 
4. ขอความเห็นชอบ อนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และโอนลดโอนเพิ่มงบประมาณ เพื่อจัดซื้อ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์( Smart Card Reader ) จำนวน 1 เครื่อง ของกองการศึกษาฯ
5. ขอความเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดซื้อ อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง
6. ขอความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนงบเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ ในปีงบประมาณ 2562 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 รายการ
7. ขอความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ 7 
8. ขอความเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพี่อจัดซื้อ อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ จำนวน 3 เครื่อง ของสำนักปลัด
9. ขอความเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณ ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ
10. ขอความเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณ (โอนเพิ่ม) ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 รายการ
11. ขอความเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 4 รายการ
12. เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด


 
10 พฤษภาคม 2562