องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
833
เดือนที่แล้ว
1,151
ปีนี้
833
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
4,024
ไอพี ของคุณ
54.226.64.30


อบต.เวียง จัดพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง ประจำปี 2562 โดย นายโอภาพล บัวศรี ปลัดอาวุโสอำเภอฝาง ผู้แทนนายอำเภอฝาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง กล่าวรายงาน ณ อาคารธรรมาภิบาล อบต.เวียง

18 มกราคม 2562

อบต.เวียง โดย นายนิคม หมื่นพินิจ และ นายนบพงค์ พรหมวงศ์ รองนายก อบต.เวียง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นำโดย นายสุวัชร์ ศรีเพชรพูล นายกอบต.กระโสม ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล ของ อบต.เวียง ณ ห้องประชุม อบต. และ เยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง ณ อาคารธรรมาภิบาล

18 มกราคม 2562

วันที่ 15 ม.ค. 2562 อบต.เวียง โดย นายจตุพล คำใหญ่ เลขานุการนายก ฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อ.ละงู จ.สตูล ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ด้านการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล 

15 มกราคม 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 อบต.เวียง "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

12 มกราคม 2562

พิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2562 อบต. เวียง 12 ม.ค.2562 โดย นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง และ กล่าวสารวันเด็ก โดย นายเสวก ฟองแก้ว ประธานสภา อบต.เวียง ณ อาคารธรรมาภิบาล อบต.เวียง

12 มกราคม 2562

เชิญชมนิทรรศการ " เมืองฝาง ร้อยใจรักษ์ @ อบต.เวียง" ในงานฤดูหนาวและของดีอำเภอฝาง 2562 วันที่ 11-20 ม.ค. 2562 ณ สนามกีฬากลางอำเภอฝาง

11 มกราคม 2562

10 มกราคม 2562

        อบต.เวียง จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 3 - 5 ม.ค. 2562 กิจกรรม วันที่ 3 ม.ค. 2562 มีการบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เวียง ในหัวข้อ "การบริหารงานตามนโยบายของผู้บริหาร ประจำปี 2562" โดยนายวสันต์  พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง การบรรยายในห้วข้อ "พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดย นายสมนึก เดชโพธิ์ ปลัด อบต.แม่งอน และ การบรรยายหัวข้อ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยนายณัฐพงษ์ ทาศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง 

           วันที่ 4-5 ม.ค. 2562 ผู้เข้าร่วมโครงการได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา ในเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี - การบริหารงาน  และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยง "บ้านบัว" จ.พะเยา 

07 มกราคม 2562

 วันนี้ (7 ม.ค. 2562) พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เวียง ร่วมกันทำกิจกรรมล้างห้องน้ำและกวาดเศษใบไม้สนามกีฬา อบต.เวียง ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 

07 มกราคม 2562

วันนี้ 28 ธํ.ค. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ในการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

28 ธันวาคม 2561

     วันนี้ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมวิสามัญ ที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  เพื่อพิจารณา

1. พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561

2. ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง เพื่อขุดดินลูกรัง โดยขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  จำนวน 5 ราย

3. ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ให้จ่ายขาดเงินสะสม ในการเบิกจ่ายตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม

25 ธันวาคม 2561

     วันที่ 19 ธ.ค. 2561 พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เวียง ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และโครงกร 5 ส. อบต.แห่งความสุข โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารธรรมาภิบาล และสระเก็บน้ำด้านบนสนามกีฬา อบต.เวียง

20 ธันวาคม 2561

นายวสันต์  พรหมสุวรรณ์ นายกอบต.เวียง พร้อมด้วยนายเสกสรร ไตรลึก ปลัด อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ และ สมาชิกสภา อบต.เวียง เข้าร่วมการอบรมและฝึกปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการลำเลียงยาเสพติด บริเวณชายแดนภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริภายใต้โครงการร้อยใจรักษ์ ระหว่างวันที่ 17-18 ธ.ค. 2561 ณ โครงการร้อยใจรักษ์ บ้านห้วยส้าน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานขยายผลในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ในจังหวัดชายแดนภาคเหนือต่อไป

18 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เวียง โดย ท่านนิคม หมื่นพินิจ ได้รับมอบหมายจากนายกฯ เข้าร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่พิเศษ/ 2562 เพื่อคัดเลือกหาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนฯ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ จากการคัดเลือก ได้ผู้ทรงคุณวุ

14 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลฝาง ได้ให้ความอนุเคราะห์ออกตรวจสุขภาพพนักงานอบต.เวียง เพื่อคัดกรองหาโรคเรื้อรัง และโรคทางระบบ แก่พนักงาน โดยมีการ ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ความเข้มข้นเลือด ตรวจระดับไขมัน ฯลฯ และตรวจ ปัสสาวะ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลฝาง ที่ให้ความอนุเคราะห์เสมอมา

13 ธันวาคม 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (77 รายการ)