องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com

ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
3,143
เดือนที่แล้ว
3,558
ปีนี้
3,143
ปีที่แล้ว
42,730
ทั้งหมด
111,458
ไอพี ของคุณ
54.161.98.96

1
ร่วมต้อนรับ พณฯ นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

26 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น. นายนบพิงค์ พรหมวงศ์ รองนายก อบต.เวียง พร้อมด้วยพนักงานสำนักปลัด อบต. ร่วมต้อนรับ พณฯ นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในภารกิจตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ณ ป่าชุมชนบ้านท่าสะแล ม.11 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายปรีชา ศิรินาม ปลัดอาวุโสอำเภอฝาง รักษาราชการแทนนายอำเภอฝาง บรรยายสรุปสถานการณ์ปัญหา และการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ซึ่ง รมช.กระทรวงมหาดไทย ได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่าย จากนั้นได้เยี่ยมชมแนวกันไฟพื้นที่ป่าท่าสะแล ทั้งนี้ในภารกิจดังกล่าวได้มี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง นายอุดร ปันชุม กำนันตำบลเวียง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอฝาง เจ้าหน้าที่ป่าไม้เหมืองแร่ ร่วมให้การต้อนรับด้วย

27 มกราคม 2565

 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ 26 ม.ค. 2565 เวลา 09.00 น. อบต.เวียง โดย นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง นายปรีชา ศิรินาม ปลัดอำเภอฝาง รักษาราชการแทนนายอำเภอฝาง นายอุดร ปันชุม กำนันตำบลเวียง และผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียง ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ และเรื่องเตรียมการเฝ้าระวังปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

26 มกราคม 2565

อบรมให้ความรู้เรื่อง "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการดับเพลิงเบื้องต้น"   ณ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดย งานกู้ชีพกู้ภัย กองสาธารณสุขฯ และงานป้องกันฯ สำนักปลัด อบต. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่อง "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการดับเพลิงเบื้องต้น" ให้กับนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 

22 มกราคม 2565

 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันที่ 20 มกราคม 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประชุมครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาและแก้ไขงบประมาณการสนับสนุนง ประจำปี 2565 และ อนุมัติโครงการประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 3 ตลอดจนอนุมัติการจัดซื้อ ATK ให้กับสถานบริการสาธารณสุขฯ

21 มกราคม 2565

แก้ไขปัญหาการปิดกั้นท่อระบายน้ำสาธารณะเส้นทางท่าสะแล-ปางผึ้ง ทางหลวงท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. อบต.เวียง นำโดย นายนบพิงค์ พรหมวงค์ รองนายกอบต.เวียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต.เวียง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และ สมาชิกสภา อบต.เวียง หมู่ที่ 11 ได้ร่วมกันทำการรื้อทุบกำแพงปูนซีเมนต์ที่มีผู้ปิดกั้นท่อลอดถนนสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและกัดเซาะถนนสาธารณะ ในพื้นที่บ้านท่าสะแล หมู่ที่ 11 ตำบลเวียง

21 มกราคม 2565

ตรวจ ATK พนักงาน อบต.เวียง ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันที่ 20 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ทำการตรวจ ATK ในพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เพื่อคัดกรองและตรวจหากลุ่มเสี่ยงในองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชน

20 มกราคม 2565

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนอบต.เวียง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
วันนี้ (11 ม.ค. 2565) อบต.เวียง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เกี่ยวกับโควิด 2019 และ อัคคีภัย ณ ห้องประชุมสภา ฯ อบต.เวียง
 
 
 
 
11 มกราคม 2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันนี้ 5 มกราคม 2565  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดย นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยนายอัศวิน พุฒิไพรสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทุกหมู่บ้าน ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลเวียง

05 มกราคม 2565

เดินทางไปส่งปลัดโอนย้ายไปเป็นปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

4 มกราคม 2565 นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พร้อมด้วย รองนายก หัวหน้าสำนัก/กองงาน และพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เดินทางไปส่ง ว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์ นิติกร ในโอกาสโอนย้ายไปเป็นปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ โดยมี ดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไชยปราการ

04 มกราคม 2565

อบต.เวียง ตรวจ atk,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

4 มกราคม 2565 อบต.เวียง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ATK) แก่บุคลากรในสังกัดทุกคน ที่มาปฏิบัติงานหลังจากวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยผลตรวจออกมาไม่พบเชื้อ(ผลลบ) ทั้งหมด ซึ่งจะมีการตรวจครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 มกราคม 2565

04 มกราคม 2565

ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์ นิติกร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

30 ธันวาคม 2564

อบต.เวียง ร่วมสร้างค่านิยมสุจริต โปร่งใส งดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2565 และทุกเทศกาล,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th
30 ธันวาคม 2564

ประชุมงานกู้ชีพ กู้ภัย เครือข่ายโรงพยาบาลฝาง ครั้งที่ 4/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายนิคม หมื่นพินิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เข้าร่วมตอนรับ และกล่าวทักทายให้โอวาท แก่ทีมงานกู้ชีพ กู้ภัย เครือข่ายโรงพยาบาลฝาง ในการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

29 ธันวาคม 2564

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงครั้งแรก,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงครั้งแรก 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยมี นายวสันต์  พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พร้อมด้วยรองนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 20 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม ได้ดำเนินการตามกำหนดการดังนี้

พิธีก่อนระเบียบวาระการประชุม

1. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ชั่วคราว) อ่านประกาศอำเภอฝาง

2. นายอำเภอ (ผู้แทนที่นายอำเภอมอบหมาย) กล่าวเปิดประชุม

3. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ชั่วคราว) เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ชั่วคราว) ปฏิบัติหน้าที่ 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ชั่วคราว) นำกล่าวคำปฏิญาณตน

ระเบียบวาระที่ 2 เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ระเบียบวาระที่ 3 เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ระเบียบวาระที่ 4 กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ

ระเบียบวาระที่ 5 เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

 

28 ธันวาคม 2564

กิจกรรมเคารพธงชาติ อบต.เวียง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง,wiang.go.th

วันนี้ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์ นิติกร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พร้อมด้วยหัวหน้าสำนัก/กอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ณ บริเณด้านหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พร้อมกันนี้ว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์ นิติกร ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน หลังจากนั้นได้ร่วมกันไหว้สักการะพระพรหม เจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เพื่อความเป็นศิริมงคล ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565

27 ธันวาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 15  (223 รายการ)