องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
78
เดือนนี้
1,472
เดือนที่แล้ว
1,313
ปีนี้
7,297
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
10,488
ไอพี ของคุณ
34.204.0.181


วันที่ 24 พ.ค. 2562 อบต.เวียง และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ และชมรมผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยนายวสันต์ พรหมสุวรรร์ นายก อบต.เวียง กล่าวต้อนรับคณะดูงาน ณ อาคารธรรมาภิบาล

24 พฤษภาคม 2562

อบต.เวียง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 นำโดย นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง เดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุ และการดำเนินกิจกรรมด้านผู้สูงอายุ ณ อบต.ไชยสถาน และ เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน และเทศบาลเมืองพะเยา จ.พะเยา 

23 พฤษภาคม 2562

17 พฤษภาคม 2562

วันที่ 16 พ.ค. 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.เวียง ร่วมกับ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 โดยมีนายจตุพล คำใหญ่ เลขานุการนายก อบต.เวียง ผู้แทนนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์นายกอบต.เวียง เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิทยากร จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สถานีตำรวจภูธรฝาง บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โรงพยาบาลฝาง บริษัทนิยมพานิช สาขาฝาง และเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลุ่มน้ำฝาง ณ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

16 พฤษภาคม 2562

วันนี้ (15 พ.ค.2562) อบต.เวียง โดย นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกอบต.เวียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายเสกสรร ไตรลึก ปลัด อบต. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่่ ให้การต้อนรับ คณะนักวิจัย ผู้ทำการประเมิน ลงพื้นที่รางวัลบริหารจัดการที่ดี (Good Governance Award) ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภา อบต.เวียง โดยช่วงเช้าเป็นการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง และการนำเสนอนวัตกรรม "โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง" หลังจากนั้นคณะนักวิจัยได้เยี่ยมชมกิจกรรมและผลงานของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง ณ อาคารธรรมาภิบาล และช่วงบ่าย เป็นการตรวจเอกสารตามตัวชี้วัดรางวัลการบริหารจัดการที่ดี

15 พฤษภาคม 2562

วันนี้ (10 พ.ค. 2562) ช่วงเช้าที่ผ่านมา กองการศึกษา ฯ อบต.เวียง จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โดยมีนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกอบต.เวียง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายสมคิด ไชย์คำ กำนันตำบลเวียง นายเสวก ฟองแก้ว ประธานสภา อบต.เวียง และสมาชิกสภา อบต.เวียง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด หลังจากนั้นชมการแสดงรำวงมาตรฐานของผู้สูงอายุ และเริ่มแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ด้วยความคึกคักสนุกสนาน ณ สนามกีฬาสตรีทซอคเกอร์ อบต.เวียง

10 พฤษภาคม 2562

วันนี้ (10 พ.ค. 2562) อบต.เวียง จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่องพิจารณา ดังนี้ 
1. จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 1 โครงการ
- โครงการขุดลอกลำน้ำใจในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
2 ขอความเห็นชอบ การอุทิศที่ดินให้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ของนางอรวรรณ ศรีสันต์
3. ขอความเห็นชอบ อนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และโอนลดโอนเพิ่มงบประมาณ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งถืบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระนิคม 
4. ขอความเห็นชอบ อนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และโอนลดโอนเพิ่มงบประมาณ เพื่อจัดซื้อ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์( Smart Card Reader ) จำนวน 1 เครื่อง ของกองการศึกษาฯ
5. ขอความเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดซื้อ อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง
6. ขอความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนงบเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ ในปีงบประมาณ 2562 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 รายการ
7. ขอความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ 7 
8. ขอความเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพี่อจัดซื้อ อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ จำนวน 3 เครื่อง ของสำนักปลัด
9. ขอความเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณ ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ
10. ขอความเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณ (โอนเพิ่ม) ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 รายการ
11. ขอความเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 4 รายการ
12. เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด

10 พฤษภาคม 2562

วันนี้ (10 พ.ค. 2562) พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เวียง เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำนำ คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กิจกรรมสืบชะตาและพัฒนาลำน้ำห้วยแม่ใจ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

10 พฤษภาคม 2562

07 พฤษภาคม 2562

วันที่ 4 พ.ค. 2562 ที่ลานอนุสาวรีย์ พระเจ้าฝางพระรางสามผิว พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.เวียง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ตักบาตรพระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 99 รูป

04 พฤษภาคม 2562

วันนี้ (25 เม.ย. 2562) สำนักปลัด อบต.เวียง จัดโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดหมอกควัน เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ลดปัญหาการเผาเศษใบไม้และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร โดยมีวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ นายณรงค์ ออนแสง นักวิชาการเกษตร มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย สมาชิกศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเวียง สมาชิกสภา อบต.เวียง ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสภา อบต.เวียง และบริเวณหน้าโรงเพาะชำ

25 เมษายน 2562

     19 เม.ย. 2562 อบต.เวียง โดยนายวสันต์พรหมสุวรรณ์ ได้มอบกระเบื้องให้กับผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

19 เมษายน 2562

     วันที่ 17 เม.ย. 2562 พี่น้องชาวตำบลเวียง ร่วมกันรดน้ำดำหัว พ่อสมนึก แม่เสาวลักษณ์ พรหมสุวรรณ์ นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง นายสมคิด ไชย์คำ กำนันตำบลเวียง และนางนงลักษณ์ ใหญ่พงศ์ ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.ฝาง เขต 1 เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

18 เมษายน 2562

     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.เวียง ดำเนินโครงการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 -17 เมษายน 2562 บริเวณทางหลวงแผ่นดินสาย 1089 ฝาง–ท่าตอน (หน้าตลาดชุมชนบ้านเสาหิน) หมู่ที่ 14 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 

17 เมษายน 2562

อบต.เวียง จัดทำโครงการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2562 โดยได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นประจำตำบลเวียง จำนวน 2 สาขา และเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2562 ได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรดีเด่น โดยนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้ 
- เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน 
ได้แก่ นายพรหมพิริยะ รัตนมงคลชัย เกษตรกร หมู่ที่ 6 
ต.เวียง 
- เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำไร่ 
ได้แก่ นายสิงใจ สมบูรณ์ เกษตรกรหมู่ที่ 20 ต.เวียง

10 เมษายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (114 รายการ)