องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
2,397
เดือนที่แล้ว
2,397
ปีนี้
6,943
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
34,766
ไอพี ของคุณ
3.226.243.36


วันนี้ (30 มี.ค. 2563) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (C0VID-19) หมู่ที่ 8 บ้านแม่ใจเหนือ และ หมู่ที่ 19 บ้านใหม่ชยาราม เข้าร่วมโครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อสอนให้ประชาชนในพื้นที่จัดทำหน้ากากผ้า โดยมีเป้าหมายให้ทุกครัวเรือนมีหน้ากากผ้าใช้ ในการป้องกันไวรัสโคโรนา (C0VID-19) โดยกำหนดการจัดดำเนินกิจกรรมโครงการ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2563 – 8 เมษายน 2563 ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วตำบลเวียง จะรายงานผลแก่จังหวัดรับทราบต่อไป

30 มีนาคม 2563

วันที่ 23 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในสำนักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส COVID-19 เพื่อให้และประชาชน ผู้ติดต่อราชการและ พนักงานเจ้าหน้าที่ มีความปลอดภัยจากโรคดังกล่าว

24 มีนาคม 2563

วันนี้ (18 มี.ค. 2563) เวลา 09.30 น. อบต.เวียง จัดการประชุมคณะกรรมการเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ อาคารธรรมาภิบาล

18 มีนาคม 2563

วันนี้ (18 มี.ค. 2563) เวลา 12.10 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เวียง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงใหม่ และ สถานีควบคุมไฟป่าดอยผ้าห่มปก ร่วมกันดับไฟป่า ในพื้นบ้านห้วยบอน หมู่ที่ 13 ต.เวียง

18 มีนาคม 2563

วันนี้ (17 มี.ค. 2563) เวลา 09.00 น. พนักงาน อบต.เวียง ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาเรา ทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวัน "ท้องถิ่นไทย" โดยร่วมกันล้างทำความสะอาดบริเวณถนนรอบๆ อาคารสำนักงานและโรงจอดรถหลังห้องทำงานสำนักปลัด , ฉีดพ่นรดน้ำต้นไม้รอบๆ อาคารธรรมาภิบาลและล้างทำความสะอาดรอบๆ อาคารธรรมาภิบาล

17 มีนาคม 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ออกหน่วยให้บริการลงทะเบียนสุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงฤดูร้อน แก่สุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียง ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และรับลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง จนถึงเดือนกันยายน 2563

13 มีนาคม 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมในอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือครู ก. ในพื้นที่ตำบลเวียง ในการออกให้ความรุ้แก่ชุมชนตำบลเวียง ในการจัดทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเอง เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือครูก. ให้ความรู้ในการจัดทำหน้ากากในชุมชน โดยมุ่งหวังให้ทุกครัวเรือน สามารถจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองและสมาชิกในครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรค ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย. มีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งหมด 40 คน ครบทุกหมู่บ้าน ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และจะดำเนินกิจกรรมการให้ความรุ้ในชุมชนในครั้งต่อไป

12 มีนาคม 2563

วันที่ 12 มี.ค. 2563 อบต.เวียง จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.เวียง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม อบต.เวียง

12 มีนาคม 2563

11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง นำโดย นายนบพิงค์ พรหมวงศ์ รองนายกอบต.เวียง และ นายจตุพล คำใหญ่ เลขาฯนายกอบต.เวียง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียง พร้อมด้วยงานป้องกันฯ สำนักปลัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ในหมู่บ้านท่าสะแล หมู่ที่11 ต.เวียง

 
11 มีนาคม 2563

09 มีนาคม 2563

วันนี้ (28 ก.พ. 2563) อบต.เวียง จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โดยมีนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง เป็นประธานเปิดโครงการ ต่อด้วยการแสดงของผู้สูงอายุ และการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ณ สนามกีฬาหญ้าเทียม อบต.เวียง

28 กุมภาพันธ์ 2563

วันนี้ (28 ก.พ.2563) อบต.เวียง จัดการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ อบต.เวียง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม อบต.เวียง

28 กุมภาพันธ์ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2563
ซึ่งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีพิธีเปิดโครงการ โดยท่านนายอำเภอฝาง นายชัชวาลย์ ปัญญา เป็นประธานเปิดโครงการ และนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง กล่าวรายงาน โดยมีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ ณ อาคารจักรพรรดิ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

27 กุมภาพันธ์ 2563

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2563) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาปฐมวัยของศูนย์พันาเด็กเล็ก ในช่วงเช้า มีการเดินขบวนพาเหรดนักกีฬาและกองเชียร์ และพิธีเปิดโครงการ โดยนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นประธาน พร้อมด้วยประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

26 กุมภาพันธ์ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดโครงการแแข่งขันกีฬาและกีฬาหมู่บ้านนันทนาการ อบต.เวียงสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างวันที่ 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬา อบต.เวียง
ซึ่งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงเช้าได้มีพิธีเปิดการแข่งขัน โดยนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นประธานเปิดโครงการ และพิธีมอบรางวัลการแข่งขันในช่วงเย็น ซึ่งมีนักกีฬาและกองเชียร์จากหมู่บ้านในตำบลเวียง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

24 กุมภาพันธ์ 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 17  (252 รายการ)