องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
1,435
เดือนที่แล้ว
1,318
ปีนี้
4,155
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
7,346
ไอพี ของคุณ
54.226.175.101


     วันนี้ (18 มีนาคม 2562) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2562 โดยนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเสกสรรไตรลึก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น และพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธี ณ อาคารธรรมาภิบาล

18 มีนาคม 2562

 วันนี้ (18 มีนาคม 2562) อบต.เวียงโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม อบต.เวียง

18 มีนาคม 2562

06 มีนาคม 2562

วันนี้ (5 มี.ค. 2562) อบต.เวียง โดย สำนักปลัด จัดกิจกรรมโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม อบต.เวียง

05 มีนาคม 2562

วันนี้ (1 มีนาคม 2562) อบต.เวียง โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย นายนบพิงค์ พรหมวงศ์ รองนายก อบต.เวียง เป็นประธานเปิดโครงการ และการแข่งขันกีฬาของเด็กเล็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ณ สนามกีฬา อบต.เวียง

01 มีนาคม 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า อำเภอฝาง ประจำปี 2562 เส้นทาง จากบริเวณ หอนาฬิกาเทศบาลตำบลเวียงฝาง ถึง ลานที่ว่าการอำเภอฝาง

26 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 23 ก.พ. 2562 อบต.เวียง ได้มีพิธีมอบถ้วยรางวัลและปิดการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาและกีฬาหมู่บ้านนันทนาการ อบต.เวียงสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและสร้างความปรองดองสานฉันท์ ณ สนามกีฬา อบต.เวียง ซึ่งได้มีการแข่งขันกีฬา ตั้งแต่วันที่ 8 – 23 ก.พ.2562 ณ สนามกีฬาอบต.เวียง

25 กุมภาพันธ์ 2562

วันนี้ (21 ก.พ.2562) อบต.เวียง จัดโครงการรณรงค์ไม่เผาไม่สร้างมลพิษเพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2562 โดย นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกอบต.เวียง เป็นประธานเปิดโครงการ และนายเสกสรร ไตรลึก ปลัด อบต.เวียง กล่าวรายงาน ร่วมด้วย นายสมคิด ไชย์คำ กำนันตำบลเวียง ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.เวียง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เดินขบวนรณรงค์ไม่เผาไม่สร้างมลพิษเพื่อลดภาวะโลกร้อน เส้นทาง จากลานอเนกประสงค์บ้านแม่ใจใต้ ถึง วัดศรีดอนชัย ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

21 กุมภาพันธ์ 2562

วันนี้ (15 ก.พ. 2562) ได้มีการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยแรกของปีถัดไป และเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ณ ห้องประชุมสภา อบต.เวียง

15 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 13 ก.พ. 2562 นายเสกสรร ไตรลึก ปลัดอบต.เวียง ผู้แทนคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะดูงาน จาก อบต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี นำโดย นายจักริน เชื้องาม สมาชิกสภา อบจ.กาญจนบุรี เขต 2 และ นายมณฑล ปทุมสูติ นายกอบต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของ อบต.เวียง ณ ห้องประชุมสภา ฯ

13 กุมภาพันธ์ 2562

02 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 23 ม.ค. 2562 พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เวียง ร่วมกันกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ โดยช่วยกันล้างสระน้ำบนสนามกีฬา อบต.เวียง

23 มกราคม 2562

อบต.เวียง ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญานี สังสัมฤทธิ์ สาวงามบ้านโป่งใน หมู่ที่ 15 ต.เวียง ที่ได้ครองตำแหน่ง "ธิดาชาติพันธุ์" ประจำปี 2562 โดย อบต.เวียงส่งเข้าประกวดในงานฤดูหนาวและ OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2562 เมื่อคืนวันที่ 19 ม.ค. ที่ผ่านมา

21 มกราคม 2562

      องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดย นายนิคม หมื่นพินิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เข้าเป็นประธาน ร่วมกับนายสมคิดไชย์คำ กำนันตำบลเวียง พร้อมทั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในตำบลเวียง ตามนโยบายรัฐบาล กับผู้นำชุมชน และ ประธานอสม. 20 หมู่บ้าน

       ทั้งนี้ มีการหารือและแนวทางการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง จัดทำสัญลักษณ์แยกประเภทขยะ จัดทำถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป (ถังขยะสีน้ำเงิน) และขยะรีไซเคิล (ถังขยะสีเหลือง) พร้อมทั้ง มีการประกาศหลักเกณฑ์ กำหนดวัน เวลาในการเก็บขนขยะ ระบบขนส่งขยะ วิธีการคัดแยกเส้นทางการเก็บขน จุดรวบรวมขยะ และรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะอินทรีย์

21 มกราคม 2562

อบต.เวียง จัดพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง ประจำปี 2562 โดย นายโอภาพล บัวศรี ปลัดอาวุโสอำเภอฝาง ผู้แทนนายอำเภอฝาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง กล่าวรายงาน ณ อาคารธรรมาภิบาล อบต.เวียง

18 มกราคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (92 รายการ)