องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
1,811
เดือนที่แล้ว
2,090
ปีนี้
3,901
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
31,724
ไอพี ของคุณ
3.234.245.125


นนี้ (19 ก.พ. 2563) อบต.เวียง โดย สำนักปลัด จัดโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดหมอกควัน มีนักเรียนจากโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ในเขตพื้นที่ อบต.เวียง เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน และ วิทยากรให้ความรู้จาก สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง ณ ห้องประชุม อบต. และบริเวณโรงเพาะชำ

19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 17 ก.พ. 2563 เวลา17.00น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.เวียง ้เข้าร่วมกับฝ่ายปกครอง อำเภอฝาง สถานีตำรวจภูธรฝาง ทหาร สาธารณสุขอำเภอฝาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ต.เวียง กองร้อย อส.อ.ฝาง ดำเนินการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อกวดขันวินัยจราจร ณ บริเวณหน้ากู้ชีพ กู้ภัย อบต.เวียง

18 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 17 ก.พ. 2563 อบต.เวียง โดย สภาวัฒนธรรมตำบลเวียง จัดอบรมถวายความรู้ "โครงการสร้างเครือข่ายป้องกันโรคติดต่อในชุมชน" ของพระสงฆ์และสามเณรในเขตตำบลเวียง ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพระบาทอุดม ตำบลเวียง 

18 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่18 ก.พ. 2563 กองสวัสดิการสังคม อบต.เวียง จัดการประชุมหารือกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลเวียง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

18 กุมภาพันธ์ 2563

     วันที่14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีพิธีเปิดโครงการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก​ ประจำปี​ 2563​  โดยองค์การบริหารส่วนตำเวียง สภาวัฒนธรรมตำ่บลเวียง คณะสงฆ์​ตำบลเวียง​ เทศบาลตำบลเวียงฝาง กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียง พร้อมด้วยคณะศรัทธาตำบลเวียง ร่วมกันจัดขี้น ​ ณ​ วัดศรีดอนชัย​ อ.ฝาง 

     โดย นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝางให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง กล่าวรายงาน

 

14 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 พิจารณาขอความเห็นชอบ การบริจาคบ่อบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อก้ไชปัญหารการขาดแคลนน้ำอุปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 3 แห่ง ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง และขอความเห็นชอบ แก้ไขสัญญาโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ ฯลฯ

13 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กองสวัสดิการสังคม อบต.เวียง จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีตำบลเวียง โดยวิทยากร จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง และสำนักงานเกษตรอำเภอฝาง  ณ ห้องประชุม อบต.เวียง 

12 กุมภาพันธ์ 2563

 

06 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. คณะทำงานร่วมประชาคมหมู่บ้าน ของ อบต.เวียง ร่วมกับคณะกรรมการบูรณาการแผนพัฒนาตำบลระดับอำเภอฝาง (กบต.ฝาง) ตำบลเวียง นำโดยนายโอภาพล บัวศรี ปลัดอาวุโสอำเภอฝาง, เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ สาขาฝาง, เจ้าหน้าที่ สภ.ฝาง, ผอ.รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ร่วมเวทีประชาคมยาเสพติด 9 ขั้นตอน, ประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา ห้วงปีงบประมาณ 2563 บ้านท่าสะแล หมู่ที่ 11 ณ อาคารอเนกประสงค์ท่าสะแล

06 กุมภาพันธ์ 2563

วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. คณะทำงานร่วมประชาคมหมู่บ้าน ของ อบต.เวียง ร่วมกับ คณะกรรมการบูรณาการแผนพัฒนาตำบลระดับอำเภอฝาง (กบต.ฝาง) ตำบลเวียง นำโดยนายโอภาพล บัวศรี ปลัดอาวุโสอำเภอฝาง, หัวหน้าสำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ สาขาฝาง, เจ้าหน้าที่ สภ.ฝาง,ครู กศน.ประจำตำบลเวียง ร่วมเวทีประชาคมยาเสพติด 9 ขั้นตอน, ประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา ห้วงปีงบประมาณ 2563 บ้านสันทรายคองน้อย หมู่ที่ 6 ณ วัดคลองศิลา

 
05 กุมภาพันธ์ 2563

05 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. มีการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

04 กุมภาพันธ์ 2563

วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. คณะทำงานร่วมประชาคมหมู่บ้าน ของ อบต.เวียง ร่วมกับ คณะกรรมการบูรณาการแผนพัฒนาตำบลระดับอำเภอฝาง (กบต.ฝาง) ตำบลเวียง ร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา ห้วงปีงบประมาณ 2563 บ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 10 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน

04 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

 
31 มกราคม 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. คณะทำงานร่วมประชาคมหมู่บ้าน ของ อบต.เวียง ร่วมกับ คณะกรรมการบูรณาการแผนพัฒนาตำบลระดับอำเภอฝาง (กบต.ฝาง) ตำบลเวียง ร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา ห้วงปีงบประมาณ 2563 บ้านแม่ใจใต้ หมู่ที่ 7 ณ อาคารสถาบันการเงินชุมชนบ้านแม่ใจใต้

30 มกราคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 16  (237 รายการ)