องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
259
เดือนที่แล้ว
561
ปีนี้
1,052
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
1,053
ไอพี ของคุณ
54.221.75.68


วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย ท่านรองนิคม หมื่นพินิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ตัวแทนนายกฯ เข้าร่วมเป็นประธานในการคัดเลือกตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เวียง ในส่วนของผู้แทนอสม. ทั้งหมด 20 หมู่บ้าน คัดเลือกให้เหลือ 2 คน โดย ผลการคัดเลือก ได้ผู้แทนจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณบัญชา บุญนวล ตัวแทนอสม.หมู่ที่ 6 และคุณสัณฐิเดช หน่อสุวรรณ์ ตัวแทนอสม. หมู่ที่ 8 เข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนฯ

13 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.เวียง เข้าร่วมการปฏิบัติงานชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอฝาง ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 โดยลงพื้นที่พบประชาชน รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอฝาง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงฝาง

09 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 7 พ.ย. 2561 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลเวียง จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือด้านการดำเนินงานและการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ ฯ ณ ห้องประชุม อบต.เวียง 

07 พฤศจิกายน 2561

วันนี้ (6 พ.ย.2561) อบต.เวียง โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กเล็ก 2 - 5 ปี เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ปกครองมีความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูเด็กเล็ก 2 – 5 ปี ได้อย่างถูกวิธี มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ – อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ให้ความรู้ในการเฝ้าระวังปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กเล็กโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และสร้างจิตสำนึกในการปลูกฝังให้เด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต โดยมีนายนิคม หมื่นพินิจ รองนายก อบต.เวียง ผู้แทนนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกอบต.เวียง เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก โรงพยาบาลฝาง วัดเสาหิน และสถานีตำรวจภูธรฝาง ในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กเล็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง ณ อาคารธรรมาภิบาล

06 พฤศจิกายน 2561

02 พฤศจิกายน 2561

สามารถคลิกดูวิดีโอ โครงการ/กิจรรม เดือนกันยายน 2561 ได้ที่นี่ รับชมวิดีโอ

01 พฤศจิกายน 2561

วันนี้ (31 ต.ค.2561) อบต.เวียง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพกู้ชีพในเครือข่ายโรงพยาบาลฝาง (กู้ชีพสัญจร) ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุม อบต.เวียง โดย นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง กล่าวต้อนรับ คณะดูงานและเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยนายนบพิงค์ พรหมวงศ์ รองนายกอบต.เวียง นายณัฐพงศ์ ฟูคำ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ 

 
31 ตุลาคม 2561

วันนี้ (25 ตุลาคม 2561) คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เวียง ร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านโป่งถืบ หมู่ที่ 15 ตำบลเวียง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

25 ตุลาคม 2561

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง โครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติมืออาชีพ ณ อาคารธรรมาภิบาล อบต.เวียง

24 ตุลาคม 2561

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เวียง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องใน วันปิยมหาราช ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอฝาง

23 ตุลาคม 2561

วันนี้ (19 ต.ค.2561) อบต.เวียง จัดการประชุมโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยนายนิคม หมื่นพินิจ รองนายก อบต.เวียง นางสาวรัชฎาพร เดชคุณรัมย์ รก.ผอ.กองการศึกษา ฯ และผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเวียง เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการดำเนินโครงการ ฯ ณ ห้องประชุม อบต.เวียง

19 ตุลาคม 2561

วันที่ 17 ตุลาคม 2561

พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เวียง ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในห้วงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมกันตัดหญ้า ถางหญ้าบนขอบถนน และกวาดเศษใบไม้แห้ง บริเวณสามแยกและถนนทางขึ้นที่ทำการ อบต.เวียง

17 ตุลาคม 2561

วันนี้ 17 ตุลาคม 2561

นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกอบต.เวียง เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่ง อบต.เวียง ได้รับรางวัล ประเภท อปท.ที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน ในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

17 ตุลาคม 2561

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 วันศุกร์ ที่ เดือน 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

12 ตุลาคม 2561

    วันนี้ (11 ตุลาคม 2561) คณะผู้บริหาร นำโดย นายนิคม หมื่นพินิจ นายนบพิงค์ พรมวงค์ รองนายกอบต.เวียง นายจตุพล คำใหญ่ เลขาฯ นายก อบต.เวียง พร้อมกับ ผอ.กองช่าง ผอ.กองสาธารณสุข นิติกร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 20 และ ส.อบต. หมู่ที่ 1 ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง และ เกษตรกร ชาวนาหมู่ที่ 1 และ 20

   เข้าร่วมตรวจสอบบ่อขยะ เทศบาลตำบลเวียงฝาง

   เพื่อหาข้อยุติและแก้ไขปัญหาผลกระทบ กรณีได้รับผลกระทบจากน้ำขยะเข้าไปในที่นา และผนังกั้นน้ำพังทลาย มีกลิ่นเหม็นของขยะ สร้างปัญหาแก่กลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

11 ตุลาคม 2561

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (55 รายการ)