องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
101
เมื่อวานนี้
103
เดือนนี้
1,940
เดือนที่แล้ว
3,573
ปีนี้
11,860
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
77,445
ไอพี ของคุณ
3.235.25.169ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ภารกิจงาน ปภ. อบต.เวียง ดับไฟป่า และเหตุเไฟไหม้
โครงการรณรงค์ไม่เผา ไม่สร้างมลพิษเพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2564
นิเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองศิลา สังกัด อบต.เวียง
นิเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ชยาราม สังกัด อบต.เวียง


-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์บรรทุกเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิคฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรณรงค์ไม่เผาประจำปี2564  
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์บรรทุกเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิคชนิดพับหลังเก๋งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง (เครื่องดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 14 ถัง) 
-:- ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดทรัพย์สินและพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพในการใช้งาน ประจำปี2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอนชัย ม.18 ต.เวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกขยะ ชม.82-7473 

-:- ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2564 อบต.เวียง 
-:- เชิญชวนผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ตำบลเวียง เข้าร่วมอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร (หลักสูตรกรมอนามัย) 
-:- ประชาสัมพันธ์ คำสั่่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก 
-:- ประชาสัมพันธ์ยื่นเอกสารการประมูลราคาขายทอดตลาดประจำปี2563  
-:- อบต.เวียง เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมประมูลทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด 
-:- ประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ประจำปี2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 
-:- ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ ฟรี 
-:- ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
-:- ประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 ของจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติมล่าสุด  
สถานประกอบการร้านอาหาร
สถานประกอบการที่พัก
ริมปกฟาร์ม Rimpok Farm
อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝางอุดมสิน – พระนางสามผิว (บ่อน้ำซาววา)
ถ้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยบอน

ผ้าไหม
เครื่องประดับทองเหลืองชุบเงิน
ลินจี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร