องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
78
เดือนนี้
1,472
เดือนที่แล้ว
1,313
ปีนี้
7,297
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
10,488
ไอพี ของคุณ
34.204.0.181


ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ และชมรมผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
กองสวัสดิการสังคม ดำเนินกิจกรรมด้านผู้สูงอายุ ณ อบต.ไชยสถาน และ เทศบาลเมืองน่าน
วีดิทัศน์ 'โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง'
จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562
อบต.เวียง ต้อนรับ คณะนักวิจัย ผู้ทำการประเมิน ลงพื้นที่รางวัลบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2562
จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ


-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน ม.13 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทิ้ม หมู่ที่๔ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ TOYOTA ทะเบียน กธ-1588 เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการหม้อแบตเตอรี่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล เสริมโครงไม้ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูม้วน อาคารธรรมาภิบาล และประตูม้วนข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสาหิน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร สำนักปลัด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ 
-:- ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน 82-7473 เชียงใหม่ 

-:- กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนมิถุนายน วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562 นี้ 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
-:- ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนภายนอก ทำแบบสำรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ อบต.เวียง ปีงบประมาณ 2562 
-:- ขอเชิญติดตามรับชม การถ่ายทอดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
-:- พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
-:- เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 
-:- ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20 
-:- ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 
อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝางอุดมสิน – พระนางสามผิว (บ่อน้ำซาววา)
ถ้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยบอน
หนองหมุ้น
น้ำตกห้วยเฮี่ยน

ผ้าไหม
เครื่องประดับทองเหลืองชุบเงิน
ลินจี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร