องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
1,164
เดือนที่แล้ว
2,367
ปีนี้
21,167
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
24,358
ไอพี ของคุณ
34.204.203.142


การประชุมคณะทำงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ระดับตำบล (ตำบลเวียง)
ประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลเวียง
โครงการเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
กองสวัสดิการสังคม อบต.เวียง ออกหน่วยเคลื่อนที่ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และเยี่ยมผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่หมู่ที่ 8 , 10 , 13 และ 19
ออกหน่วยเคลื่อนที่ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และเยี่ยมผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่หมู่ที่ 3 , 4 , 7 และ 18
ออกหน่วยเคลื่อนที่ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และเยี่ยมผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 6 , 17 และ 20


-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งถืบ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร ไตรมาสที่1 สำนักปลัด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ MISUBISHI ทะเบียน ผว 3502 เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนสวิทซ์ไฟถอยและสายเบรกมือหน้าและหลัง รถยนต์ MITSUBISHI ทะเบียน ผว 3502 เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม(เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง)รถยนต์ MAZDA หมายเลขทะเบียน ผฉ-3942 เชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาเชื่อมอาคารศพด.โป่งถืบ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเลขที่ อ.0462 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับครุภัณฑ์ รถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่องการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26 /2562 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25 /2562 
-:- กำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และเยี่ยมผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24 /2562 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2562 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2562 
-:- ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 
-:- สาระสำคัญ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
-:- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจบทบาทของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช 
อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝางอุดมสิน – พระนางสามผิว (บ่อน้ำซาววา)
ถ้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยบอน
หนองหมุ้น
น้ำตกห้วยเฮี่ยน
วัดเจดีย์อุดมสิน โบราณสถานเวียงสุทโธ (แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม)

ผ้าไหม
เครื่องประดับทองเหลืองชุบเงิน
ลินจี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร