องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
1,435
เดือนที่แล้ว
1,318
ปีนี้
4,155
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
7,346
ไอพี ของคุณ
54.226.175.101


พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2562
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3/2562
ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2562 อบต.เวียง
โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม ประจำปี 2562
กีฬาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เข้าร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า


-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล สายบ้านเทิ้ม ม.4ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.13 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 16 โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.2 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงาการก่อสร้างถนนคสล. ม.17 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสลพร้อมฝาปิด ม.14 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนจำนวน 3 โครงการ 

-:- ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2562 
-:- ประชาสัมพันธ์ กำหนดการ "โครงการ อบต.เวียง พบประชาชน ประจำปี 2562" 
-:- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไป (พ.ศ.2563) 
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ไม่เผาไม่สร้างมลพิษเพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2562 
-:- ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยจ่า่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
-:- ประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
-:- ประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาและกีฬาหมู่บ้านนันทนาการ อบต.เวียงสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562 
-:- อบต.เวียง ร่วมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกขยะก่อนทิ้ง" (แผนรณรงค์) 9 ม.ค. - 9 มี.ค. 2562 
-:- ผู้ลงทะเบียนสามารถสอบถามรายละเอียดสิทธิ์และเรื่องการโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ตามเบอร์นี้ 
-:- ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน " Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดเชียงใหม่ 
อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝางอุดมสิน – พระนางสามผิว (บ่อน้ำซาววา)
ถ้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยบอน
หนองหมุ้น
น้ำตกห้วยเฮี่ยน

ผ้าไหม
เครื่องประดับทองเหลืองชุบเงิน
ลินจี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร