องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
1,584
เดือนที่แล้ว
2,372
ปีนี้
11,656
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
14,847
ไอพี ของคุณ
54.81.220.239


กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สภาเด็กและเยาวชนตำบลเวียง ร่วมกับ อบต.เวียง จัด โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง
อบต.เวียง ร่วมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน "สวนป่าประชารัฐ" เพื่อเสริมสร้างการปลูกป่าในใจคน ประจำปี 2562
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมต้านทุจริจคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ และ โครงการองค์กร 5 ส. อบต.แห่งความสุข
อบต.เวียง รับการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562


-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางจราจรพาราแอสฟัสท์ติก บ้านปางผึ้ง ม.16 ต.เวียง  
-:- ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ)ตามมาตรฐานครุภัณท์ปี2561 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับรถยนต์ส่วนกลางขนาด 4 ตัน 6ล้อ จำนวน 1คัน ครั้งที่3 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับจ้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.12 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นหนุน หมู่่ที่5 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ ติกคอนกรีต ถนนสายสามแยกปางผึ้ง - โป่งถืบ หมู่ที่๑๖ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  

-:- ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2562 
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา" 
-:- กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนมิถุนายน วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562 นี้ 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
-:- ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนภายนอก ทำแบบสำรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ อบต.เวียง ปีงบประมาณ 2562 
-:- ขอเชิญติดตามรับชม การถ่ายทอดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
-:- พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
-:- เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 
อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝางอุดมสิน – พระนางสามผิว (บ่อน้ำซาววา)
ถ้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยบอน
หนองหมุ้น
น้ำตกห้วยเฮี่ยน
วัดเจดีย์อุดมสิน โบราณสถานเวียงสุทโธ (แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม)

ผ้าไหม
เครื่องประดับทองเหลืองชุบเงิน
ลินจี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร