องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
848
เดือนที่แล้ว
1,151
ปีนี้
848
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
4,039
ไอพี ของคุณ
54.226.64.30


พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง ประจำปี 2562
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
ต้อนรับคณะดูงาน จาก อบต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 อบต.เวียง "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"
พิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2562 อบต. เวียง
เมืองฝาง ร้อยใจรักษ์ @ อบต.เวียง


-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถานเตาเดี่ยว ม.13 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่5 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา ม.12 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๗ และหมู่ที่ ๑๘ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรั่บปรุงระบบประปาบ้านตาดน้อยหมู่ที่12 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 และ ม.13 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด บ้านเสาหิน ม.14 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างฌาปนสถานเตาเดี่ยว บ้านห้วยบอน ม.13 ต.เวียง อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- เปิดเผยร่างขอบเขตงานและราคากลางงานจ้างออกแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ 

-:- ผู้ลงทะเบียนสามารถสอบถามรายละเอียดสิทธิ์และเรื่องการโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ตามเบอร์นี้ 
-:- ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน " Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยจ่า่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลภายนอกทำแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
-:- ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-:- ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยจ่า่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
-:- งานวิจัยผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการป้องกันการทุจริต ของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยจ่า่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
-:-  ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561  
-:- ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561  
อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝางอุดมสิน – พระนางสามผิว (บ่อน้ำซาววา)
ถ้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยบอน
หนองหมุ้น
น้ำตกห้วยเฮี่ยน

ผ้าไหม
เครื่องประดับทองเหลืองชุบเงิน
ลินจี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร