องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

เฟสกองสวัสดิ

ศาปปกครอง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
2,622
เดือนที่แล้ว
3,680
ปีนี้
25,814
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
53,637
ไอพี ของคุณ
34.205.93.2อบต.เวียง ร่วมประชุม ขับเคลื่อนกลไกประชุมการป้องกันการบาดเจ็บจากจราจรในระดับพื้นที่
อบต.เวียง ร่วม โครงการ ปรับตัวและรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย
ประชุมคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. เวียง ครั้งที่ 5/2563
ด่านชุมชนบูรณาการ กวดขันวินัยจราจร ต.เวียง
โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง
ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ ส.ค. 2563


-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ม.12 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านเด่นหลวง ม.13 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานโครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.19 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ Keycara กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 36/2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ ซ่อมแซมพื้นผิวถนน หน้าสภ.ฝาง 
-:- ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563 
-:- อบต.เวียง เชิญชวนแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง แยกก่อนทิ้ง  
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
-:- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
  สถานประกอบการร้านอาหาร
   สถานประกอบการที่พัก
    ริมปกฟาร์ม Rimpok Farm
     อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝางอุดมสิน – พระนางสามผิว (บ่อน้ำซาววา)
      ถ้ำห้วยบอน
       อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยบอน

        ผ้าไหม
         เครื่องประดับทองเหลืองชุบเงิน
          ลินจี่

          กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร