องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
393
เดือนที่แล้ว
1,246
ปีนี้
2,432
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
2,433
ไอพี ของคุณ
54.163.42.154


ประมวลภาพโครงการ/กิจรรม เดือนพฤศจิกายน 2561
ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งานดับเพลิงขั้นต้น)
โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ
ต้อนรับคณะดูงาน จาก อบต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
การคัดเลือกตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เวียง ในส่วนของผู้แทนอสม.


-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบ ก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ม.14 บ้านเสาหิน ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ม.5 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ2561 
-:- ประชาสัมพันธ์รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายปางผึ้ง - โป่งถืบโดยการลงหินคลุกพื้นทางบดอัดแน่น จำนวน ๒ ช่วง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เลขที่ ถ.๓๒๖๑ ณ บ้านท่าสะแล หมู่ที่๑๑ ตำบลเวียง อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจา 
-:- ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)  
-:- ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)  
-:- ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562 
-:- ขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 
-:- ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 

-:- ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน " Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยจ่า่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลภายนอกทำแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
-:- ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-:- ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยจ่า่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
-:- งานวิจัยผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการป้องกันการทุจริต ของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยจ่า่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
-:-  ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561  
-:- ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561  
-:- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝางอุดมสิน – พระนางสามผิว (บ่อน้ำซาววา)
ถ้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยบอน
หนองหมุ้น
น้ำตกห้วยเฮี่ยน

ผ้าไหม
เครื่องประดับทองเหลืองชุบเงิน
ลินจี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร