องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
88
เดือนนี้
1,948
เดือนที่แล้ว
2,312
ปีนี้
16,871
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
20,062
ไอพี ของคุณ
3.227.254.12


ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเวียง
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาส
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
การประชุมกลุ่ม อสม.ตำบลเวียง ครั้งที่ 5/2562


-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างลานคสล. ม.10 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ม.7 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ครั้งที่2/2562 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการจ้างทาสีรั๋วศพด.สระนิคม ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 โครงการ  
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เลขที่ อ.๐๒๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์แบบพกพาของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัยภูเวียง ทะเบียน ผฉ-3942 เชียงใหม่  

-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เดือนกันยายน 2562 
-:- ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ  
-:- ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ผลการประเมินการประกวดหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการขยะอินทรีย์อย่างมีประสิทธํิภาพ ประจำปี 2562 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2562 
-:- จดหมายข่าว กองคลัง ความรู้เรื่อง ภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง  
-:- ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
-:- ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2562 
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา" 
-:- กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนมิถุนายน วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562 นี้ 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝางอุดมสิน – พระนางสามผิว (บ่อน้ำซาววา)
ถ้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยบอน
หนองหมุ้น
น้ำตกห้วยเฮี่ยน
วัดเจดีย์อุดมสิน โบราณสถานเวียงสุทโธ (แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม)

ผ้าไหม
เครื่องประดับทองเหลืองชุบเงิน
ลินจี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร