องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
1,573
เดือนที่แล้ว
2,447
ปีนี้
1,573
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
29,396
ไอพี ของคุณ
3.233.219.101


ประมวลภาพ กิจกรรม/โครงการ ประจำเดิอนธันวาคม 2562
ร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา ห้วงปีงบประมาณ 2563 บ้านต้นหนุน หมู่ที่ 5
ร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา ห้วงปีงบประมาณ 2563 บ้านสวนดอก หมู่ที่ 4
ร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา ห้วงปีงบประมาณ 2563 บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 3
ร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) ห้วงปีงบประมาณ 2563 บ้านป่าบง หมู่ที่ 2
อบต.เวียง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดซุ้มนิทรรศการในงานฤดูหนาวและ OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2563


-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 
-:- ประชาสัมพันธ์รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างออกแบบ ถนนคสล. ม.10 และม.20 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอำนวยการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำลเวียง จำนวน 1 โครงการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างปรับปรุบระบบประปา องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
-:- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งโครงหลังคาพร้อมอุปกรณ์รถบรรทุก ๖ ล้อ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๓๐๖ เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งโครงหลังคาพร้อมอุปกรณ์รถบรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 83-7306 ชม. ครั้งที่2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการติดตั้งกล้องCCTV พร้อมอุปกรณ์ ม.7 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.16 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

-:- ประชาสัมพันธ์ปฎิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 และ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่3/2563 
-:- ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในห้วงปีงบประมาณ 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ เส้นทางเลี่ยงต่าง ๆ ในระหว่างการก่อสร้างสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลฝาง เริ่ม 10 ม.ค. 2563  
-:- ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น  
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2562 
-:- ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี, เตรียมความพร้อมจัดเก็บ "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" เริ่มจัดเก็บ 1 มกราคม 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2563 
อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝางอุดมสิน – พระนางสามผิว (บ่อน้ำซาววา)
ถ้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยบอน
หนองหมุ้น
น้ำตกห้วยเฮี่ยน
วัดเจดีย์อุดมสิน โบราณสถานเวียงสุทโธ (แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม)

ผ้าไหม
เครื่องประดับทองเหลืองชุบเงิน
ลินจี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร