องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

เฟสกองสวัสดิ

ศาปปกครอง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
3,262
เดือนที่แล้ว
3,449
ปีนี้
29,903
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
57,726
ไอพี ของคุณ
18.215.33.158พิธีเปิด สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่ใจ บ้านแม่ใจเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง
ตรวจสุขภาพพนักงานเจ้าหน้าที่
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมู่ที่ 1
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
อบต.เวียง ออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่
อบต.เวียง ออกหน่วยเคลื่อนที่รับลงทะเบียน ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่


-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ม.12 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินน้ำ(กรวด) กองช่าง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ NISSAN ทะเบียน ขข 1638 เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตุ้ ISUZU ทะเบียน นง 3011 เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางนอก รถตู้ ISUZU ทะเบียน นง 3011 เชียงใหม่ 

-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 41/2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ โคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 
-:- ข้อมูลข่าวสารพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40 /2563 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ตารางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- กำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่ รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่จะได้รับเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 
-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 36/2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ ซ่อมแซมพื้นผิวถนน หน้าสภ.ฝาง 
สถานประกอบการร้านอาหาร
สถานประกอบการที่พัก
ริมปกฟาร์ม Rimpok Farm
อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝางอุดมสิน – พระนางสามผิว (บ่อน้ำซาววา)
ถ้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยบอน

ผ้าไหม
เครื่องประดับทองเหลืองชุบเงิน
ลินจี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร