องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
2,397
เดือนที่แล้ว
2,397
ปีนี้
6,943
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
34,766
ไอพี ของคุณ
18.232.188.251


โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (C0VID-19) หมู่ที่ 8 บ้านแม่ใจเหนือ และ หมู่ที่ 19 บ้านใหม่ชยาราม
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส COVID-19
การประชุมคณะกรรมการเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
อบต.เวียง ร่วมกันดับไฟป่า ในพื้นบ้านห้วยบอน หมู่ที่ 13
กิจกรรมโครงการจิตอาสาเรา ทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวัน "ท้องถิ่นไทย"
ออกหน่วยให้บริการลงทะเบียนสุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงฤดูร้อน


-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้รางเลื่อน) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอรจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านตาดน้อย ม.๑๒ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 20 บ้านสระนิคม ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านปาคี, บ้านจะหย่อ, บ้านสันป่ายาง หมู่ 10 ตำบลเวียง 
-:- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษาฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมหลังคาศพด.เสาหิน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน ผผ-779 เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน 83-1591 เชียงใหม่ 

-:- ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 11/2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ ข้อปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานที่ต่าง ๆ จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2563 
-:- ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.16 
-:- ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับเงินในระบบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และกำหนดเวลาปิดบัญชีรับเงินประจำวัน 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้าง การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 12 มีนาคม 2563 
-:- ประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 8/2563 
-:- ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2563 
ริมปกฟาร์ม Rimpok Farm
อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝางอุดมสิน – พระนางสามผิว (บ่อน้ำซาววา)
ถ้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยบอน
หนองหมุ้น
น้ำตกห้วยเฮี่ยน

ผ้าไหม
เครื่องประดับทองเหลืองชุบเงิน
ลินจี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร