องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
259
เดือนที่แล้ว
561
ปีนี้
1,052
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
1,053
ไอพี ของคุณ
54.221.75.68


การคัดเลือกตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เวียง ในส่วนของผู้แทนอสม.
เจ้าหน้าที่ อบต.เวียง ร่วมการปฏิบัติงานชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอฝาง ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
การประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลเวียง
จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กเล็ก 2 - 5 ปี
อบต.เวียง ได้รับการประกาศเกียรติคุณ เป็น "องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา" รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประมวลภาพโครงการ/กิจรรม เดือนตุลาคม 2561


-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ม.5 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ2561 
-:- ประชาสัมพันธ์รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายปางผึ้ง - โป่งถืบโดยการลงหินคลุกพื้นทางบดอัดแน่น จำนวน ๒ ช่วง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เลขที่ ถ.๓๒๖๑ ณ บ้านท่าสะแล หมู่ที่๑๑ ตำบลเวียง อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจา 
-:- ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)  
-:- ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)  
-:- ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562 
-:- ขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 
-:- ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการการจ้างออกแบบจำนวน 2 โครงการ 

-:- ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-:- ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยจ่า่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
-:- งานวิจัยผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการป้องกันการทุจริต ของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยจ่า่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
-:-  ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561  
-:- ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561  
-:- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
-:-  ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2561  
-:- ประชาสัมพันธ์ งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองฝาง ประจำปี 2561 
-:-  ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561  
อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝางอุดมสิน – พระนางสามผิว (บ่อน้ำซาววา)
ถ้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยบอน
หนองหมุ้น
น้ำตกห้วยเฮี่ยน

ผ้าไหม
เครื่องประดับทองเหลืองชุบเงิน
ลินจี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร