องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

ไลน์กองคลัง

เฟสกองช่าง

ไลน์กองสวัสดิการสังคม

ไลน์กองศึกษา

กองสาธารณสุข1

ไลน์ปภ.อบต.เวียง1

facebook

เฟสกองสวัสดิ

เฟสสาธา

เฟส กู้ชีพ

คู่มือประชาชน

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
96
เดือนนี้
626
เดือนที่แล้ว
3,360
ปีนี้
13,906
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
79,491
ไอพี ของคุณ
3.92.96.236ประมวลภาพประจำเดือน มีนาคม 2564
อบต.เวียง ลงพื้นที่สอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน
ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานในช่วงการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เวียง
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อบต.เวียง


-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์บรรทุกเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิคฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรณรงค์ไม่เผาประจำปี2564  
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์บรรทุกเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิคชนิดพับหลังเก๋งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง (เครื่องดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 14 ถัง) 
-:- ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดทรัพย์สินและพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพในการใช้งาน ประจำปี2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอนชัย ม.18 ต.เวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกขยะ ชม.82-7473 

-:- รับสมัครนักเรียนประจำศูนย์เด็กเล็ก ในสังกัด อบต.เวียง  
-:- ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 44/2564 มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์ยกเลิกโครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2564 อบต.เวียง 
-:- เชิญชวนผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ตำบลเวียง เข้าร่วมอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร (หลักสูตรกรมอนามัย) 
-:- ประชาสัมพันธ์ คำสั่่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก 
-:- ประชาสัมพันธ์ยื่นเอกสารการประมูลราคาขายทอดตลาดประจำปี2563  
-:- อบต.เวียง เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมประมูลทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด 
-:- ประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ประจำปี2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 
สถานประกอบการร้านอาหาร
สถานประกอบการที่พัก
อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝางอุดมสิน – พระนางสามผิว (บ่อน้ำซาววา)
ถ้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยบอน
หนองหมุ้น

ผ้าไหม
เครื่องประดับทองเหลืองชุบเงิน
ลินจี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร