องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
1,864
เดือนที่แล้ว
2,539
ปีนี้
14,475
ปีที่แล้ว
3,190
ทั้งหมด
17,666
ไอพี ของคุณ
34.238.189.171


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 5/2562
อบต.เวียง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562
ประมวลภาพ กิจกรรม/โครงการ ประจำเดิอน ก.ค. 2562
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเวียง


-:- ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.16 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี2561และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไตรมาสที่ 4 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ไตรมาสที่ 4 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร ไตรมาสที่ 4 สำนักปลัด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาส 4/2562 
-:- ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายนอกอาคาร จำนวน 6 จุด ณ บ้านแม่ใจใต้ หมู่ที่7 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไตรมาสที่4/2562 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

-:- ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ผลการประเมินการประกวดหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการขยะอินทรีย์อย่างมีประสิทธํิภาพ ประจำปี 2562 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2562 
-:- จดหมายข่าว กองคลัง ความรู้เรื่อง ภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง  
-:- ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
-:- ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2562 
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา" 
-:- กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนมิถุนายน วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562 นี้ 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
-:- ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนภายนอก ทำแบบสำรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ อบต.เวียง ปีงบประมาณ 2562 
อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝางอุดมสิน – พระนางสามผิว (บ่อน้ำซาววา)
ถ้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยบอน
หนองหมุ้น
น้ำตกห้วยเฮี่ยน
วัดเจดีย์อุดมสิน โบราณสถานเวียงสุทโธ (แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม)

ผ้าไหม
เครื่องประดับทองเหลืองชุบเงิน
ลินจี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร