องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

เฟสกองสวัสดิ

ศาปปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
2,300
เดือนที่แล้ว
3,481
ปีนี้
2,300
ปีที่แล้ว
37,762
ทั้งหมด
67,885
ไอพี ของคุณ
18.204.42.98โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(งานดับเพลิงขั้นต้น) สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างชาย ประจำปี 2564
ประชุมอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564
โครงการ อบต.ห่วงใย ป้องกันโควิดฯ
ตรวจสอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม เขต หมู๋ 14
ทำแนวกันไฟ ตามโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม ประจำปี 2564
ประมวลภาพกิจกรรม ประจำเดือนธันวาคม 2563


-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด ม.6 ตำบลเวียงอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ม.3 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างทำผลการดำเนินงานประจำปี 2563  
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างงานปรับปรุงสนามกีฬาสตรีทซอคเกอร์ อบต.เวียง 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.6 ตำบลเวียง 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างสนามเด็กเล่นปัญญา ศพด.สระนิคม  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างออกแบบจำนวน 2 โครงการ 

-:- ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
-:- ประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 ของจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติมล่าสุด  
-:- ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
-:- การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 
-:- ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ ประกาศนายกรัฐมนตรี 
-:- ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง โครงการทั้งหมดที่ผ่านการจัดเรียงลำดับความสำคัญของแต่ละหมู่บ้านที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
-:- ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2563 
สถานประกอบการร้านอาหาร
สถานประกอบการที่พัก
ริมปกฟาร์ม Rimpok Farm
อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝางอุดมสิน – พระนางสามผิว (บ่อน้ำซาววา)
ถ้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยบอน

ผ้าไหม
เครื่องประดับทองเหลืองชุบเงิน
ลินจี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร