องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร./โทรสาร 053-382670 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , e-mail : wiangfang@hotmail.com
ร้องเรียนร้องทุกข์

ไลน์กองสวัสดิการ

ไลน์อบต.

เฟสกองสวัสดิ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.เวียง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/08/2561
วันนี้
77
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
563
เดือนที่แล้ว
2,483
ปีนี้
16,721
ปีที่แล้ว
24,632
ทั้งหมด
44,544
ไอพี ของคุณ
18.206.194.134ตัดต้นไม้และแต่งกิ่งไม้ หมู่ที่ 7 บ้านแม่ใจใต้
ส่งข้าราชการโอนไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานผู้บริหาร
ส่งข้าราชการโอนย้าย ณ เทศบาลแม่ข่า
ต้อนรับพนักงานส่วนตำบล ที่รับโอนมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
อบต.เวียง ร่วมรณรงค์และแจกทรายเทมีฟอสเพื่อควบคุมยุงลาย และพ่นหมอกควัน
เข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF การตรวจสถานประกอบการโลจิสติกส์ SAVE ZONE ONE NEW FACE


-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างออกแบบจำนวน 2 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างติดตั้งประตูกระจกและมอเตอร์ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
-:- ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคางานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด ม.9 ต.เวียง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาดูดส้วม 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าของสำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 488 60 0066 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 488 60 0063, 488 60 0065 และ 488 61 0077 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของผู้บริหาร หมายเลขครุภัณฑ์ 416 58 0094 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2563 

-:- 1 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป อบต.เวียง ยกเลิกจุดคัดกรองโควิด 19 หน้าสำนักงาน โดยขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2563 
-:- กำหนดการการออกพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 
-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 23/2563 
-:- เชิญชวนอุดหนุนลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์ ของเกษตรชาวสวนลิ้นจี่ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 22/2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ " ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 " 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2563 
ริมปกฟาร์ม Rimpok Farm
อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝางอุดมสิน – พระนางสามผิว (บ่อน้ำซาววา)
ถ้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยบอน
หนองหมุ้น
น้ำตกห้วยเฮี่ยน

ผ้าไหม
เครื่องประดับทองเหลืองชุบเงิน
ลินจี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร