:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670
ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 4 เม.ย. 65
2 คำขอสถานีบริการ ธพ.น.1 4 เม.ย. 65
3 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 4 เม.ย. 65
4 หนังสือมอบอำนาจ 4 เม.ย. 65
5 คำร้องทั่วไป 4 เม.ย. 65