:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

 

 

Q&A (Question & Answer) คำถามที่พบบ่อย ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

คำถาม : จะติดต่อชำระภาษีได้อย่างไร กรณีไม่สะดวกเดินทางไป อบต.เวียง

คำตอบ :  ท่านสามารถติดต่อสอบถามและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์

            โดยแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้ที่ Line ID: paofangsub หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

            เพื่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงค่ะ

           

 

คำถาม : หากต้องการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต จะแจ้งที่ไหน

คำตอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดตั้งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ทั่วไป

            และศูนย์ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ โดยมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้ค่ะ

1. ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

    เลขที่ 666 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานที่ www.wiang.go.th

๓. ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หรือ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

4. ร้องเรียนทางไปรษณีย์

     ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เลขที่ 666 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอฝาง

     จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50110

    4.1 หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)

    4.2 บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)

5. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-382670

6. ร้องเรียนทางเฟสบุ้ค ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

7. ทางอีเมล์ saraban@wiang.go.th, saraban_06500907@dla.go.th

 

คำถาม : หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ วาตภัย ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จะแจ้งขอความช่วยเหลือเร่งด่วนได้อย่างไร

คำตอบ : 1) กรณีอุบัติเหตุทางถนน หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.1669 หรือโทรศูนย์กู้ชีพกู้ภัยภูเวียง 061-154-9790

           2) กรณีเหตุเพลิงไหม้ วาตภัย อุทกภัย ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โทร.053-382670

               หรืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 062-308-4995

 

คำถาม : จะติดตามข้อมูลข่าวสารของเทศบาลได้อย่างไร

คำตอบ : ติดตามทางกระดานข่าวประชาสัมพันธ์ www.wiang.go.th และ

            ทางเฟสบุ้ค ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง