:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ติดต่อเรา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 666 ถ.รอบเวียงสุทโธ ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ : 053-382670
โทรสาร (FAX) : 053-382670
E-mail : saraban@wiang.go.th 6500905@dla.go.th wiangfang@hotmail.com
Website : www.wiang.go.th 
Faceboook :  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
Faceboook : กองสวัสดิการสังคม อบต.เวียง
Faceboook : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เวียง
Faceboook :  กู้ชีพ-กู้ภัย ภูเวียง

----------------เบอร์โทรศัพท์ภายใน------------------

053 382670
ห้องนายก อบต.     ต่อ  11
ห้องรองนายก อบต.     ต่อ  12
ห้องปลัด อบต.     ต่อ  13
สำนักปลัด     ต่อ  14
กองคลัง งานพัสดุ     ต่อ  15
กองคลัง งานการเงิน บัญชีและจัดเก็บ     ต่อ  16
กองช่าง งานไฟฟ้า     ต่อ  17
กองช่าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร     ต่อ  18
กองช่าง งานก่อสร้าง     ต่อ  19
กองการศึกษา     ต่อ  20
กองสวัสดิการสังคม     ต่อ  21
กองสาธารณสุข     ต่อ  22
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     ต่อ  23

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

 

 

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น