:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: ข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอก ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

12 ก.ย. 2561

รายละเอียด:

ข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอก  ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ "ไร่แก้ว" บ้านแม่ใจเหนือ หมู่ 8 ต.เวียง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร