:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

16 พ.ย. 2563

รายละเอียด:

วันนี้ 16 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร