:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: ตั้งจุดคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันและ ควบคุม สกัดกั้นแรงงานต่างด้าว บุคคลต่างสัณชาติ เพื่อลดความเสี่ยง

1 ธ.ค. 2563

รายละเอียด:

   30 พฤศจิกายน 2563 ทางปกครองอำเภอฝาง และฝ่ายความมั่นคง นำโดย ท่านโอภากุล บัวศรี ปลัดอาวุโสอำเภอฝาง กำนันตำบลเวียง ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สาธารณสุขอำเภอฝาง สภ.ฝาง ทหาร และ อสม.ในพื้นที่ ตั้งจุดคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันและ ควบคุม สกัดกั้นแรงงานต่างด้าว บุคคลต่างสัณชาติ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ณ สะพานน้ำฝาง หมู่ที่ 17 ตำบลเวียง ตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 18.00 น. ทั้งนี้ไม่พบประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และมีอุณภูมิร่างกายสูงผิดปกติ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร