:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: อบต.เวียง ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายจาก อบต.แม่สาว

2 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันนี้ ( 2 พฤษภาคม 2565 ) คณะผู้บริหาร หัวหน้ากองงาน และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ร่วมต้อนรับ ข้าราชการโอนย้าย ราย นางสาววีรนุช ธาตุแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมต้อนรับ คณะเดินทางมาส่งข้าราชการโอนย้าย จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร