:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: 25 พฤศจิกายน ของทุกปี รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

16 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ "ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง ต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร