:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเวียง

22 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเวียง นำโดยนายนบพิงค์ พรหมวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเ่วียง นายอุดร ปันชุม กำนันตำบลเวียง  และคณะกรรมการศูนย์ ฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย  2.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.ครึ่ง  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย  3.ฟาร์มพ่อเรา เกษตรทฤษฎีใหม่ ต.สถาน  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย  4.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม  ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำการเกษตรต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร