:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

19 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาววราภรณ์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟป่าลุกลามเข้าพื่นที่การเกษตร วาตภัยและอุทกภัย ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร