:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: อบต.เวียง ชนะเลิศ การประกวดออกร้านนิทรรศการ งานฤดูหนาวและงาน otop ของดีเมืองฝาง ประจำปี พ.ศ. 2566

22 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกร้านนิทรรศการ "มนต์เสน่ห์ฝางด้วยเศรษฐกิจพอเพียงสู่ BCG โมเดล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน “งานฤดูหนาวและงาน otop ของดีเมืองฝาง ประจำปี พ.ศ. 2566
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 20.00 น. พช.อำเภฝาง ได้ประกาศผลรางวัลการประกวดออกร้านนิทรรศการ โดย ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร
ผลการตัดสินประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
???? รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
-องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
???? รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
-องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
???? รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
-องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
???? รางวัลชมเชย
-เทศบาลตำบลสันทราย
???? รางวัลชมเชย
-เทศบาลตำบลแม่ข่า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร