:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เวียง ส่งมอบป้ายประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน จัดการขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือน

19 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 19 มกราคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เวียง ส่งมอบป้ายประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน จัดการขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือน แก่ กำนัน/ผู้ใหญ้บ้าน และ ส.อบต. ตำบลเวียง หมู่ที่ 9 บ้านริมฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับใช้ติดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านของตน ตามโครงการ อบต.เวียง สะอาด 3R ประชารัฐ ประจำปี 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร