:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: อบต.เวียง ได้ออกตรวจสอบเหตุร้องเรียน จากเหตุรำคาญเรื่องกลิ่น ม.10

18 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เวียง พร้อมทั้งผู้นำชุมชน ได้ออกตรวจสอบเหตุร้องเรียน การได้รับผลกระทบ จากเหตุรำคาญเรื่องกลิ่น ในเขตหมู่ที่ 10 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้ดำเนินการร่วมกันแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร