:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

24 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

24 พ.ย. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยมีกิจกรรมการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดให้กับคณะผู้บริหารข้าราชการ และพนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทุกคน โดยมีนางสาววราภรณ์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นผู้นำในการตรวจครั้งนี้ และมีนายอัษฎางค์ พุทธวงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และทีมอส. เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร