:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

21 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยนางสาววราภรณ์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง นายอัศวิน พุฒิไพรสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง นายนบพิงค์ พรหมวงศ์ นายสมคิด ไชย์คำ รองนายก ฯ นางสาวภรพิทักษ์ หนองหิน เลขานุการนายก ฯ พันตรีนคร จันทร์บาล รองประธานสภา ฯ นางธนวรรณ์ หน้าใหญ่ เลขานุการสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 20 หมู่บ้าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกกองงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร