:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: ศึกษาดูงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

16 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

16 พฤศจิกายน 2565 อบต.เวียง โดยนางสาววราภรณ์ พรหม์สุวรรณ์ นายก อบต.เวียง มอบหมายให้ นางเกตุมะณี อินต๊ะชัย หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นางสาวจตุพร หล้าใจ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยงานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด อบต.เวียงได้เดินทางไปศึกษาดุงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ปีงบประมาณ 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร