:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: อบต.เวียง จัดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาช่างตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

16 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ดำเนินโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาช่างตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 - 4 และ 14-16 พฤศจิกายน 2565  เพื่อประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการตีเหล็กและกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร