:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: ตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (LPA)

15 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันนี้ 15 มิถุนายน 2565 อบต.เวียง โดยเจ้าหน้าที่ทุกกองงาน เข้ารับการ ตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (LPA)
ณ หอประชุมธรรมาภิบาลวันนี้ 15 มิถุนายน 2565 อบต.เวียง โดยเจ้าหน้าที่ทุกกองงาน เข้ารับการ ตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (LPA)
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร