:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

14 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันนี้ 14 มิถุนายน 2565 มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ฯ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร