:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: อบต.เวียง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ร่วมใจปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้น" สภ.ฝาง

2 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันนี้ 2 มิถุนายน 2565 พนักงานเจ้าหน้าที่่ อบต.เวียง เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ "ร่วมใจปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้น" กับสถานีตำรวจภูธรฝาง โดยร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบสถานีตำรวจภูธรฝาง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร