:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: ประชุมการสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมในพื้นที่ เพื่อพัฒนาหรือสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯ สปสช.

23 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันนี้ 23 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการ และอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เข้าร่วมประชุมการสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมในพื้นที่ เพื่อพัฒนาหรือสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานกองทุน ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำลเวียง


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร