:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: กิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ม.6

20 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 อบต.เวียง โดยกองสวัสดิการสังคม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกกองงาน ร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.เวียง และชาวบ้าน หมู่ที่ 6 ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ณ หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายคองน้อย ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร